Båten er nå hevet, men er uten kjennetegn. Ingen av de lokalkjente rundt Håkonsund sør på Sotra kjente igjen båten.

— Vi etterforsker foreløpig saken som brudd på Forurensningsloven. Forsikringssvindel blir det først snakk om dersom noen melder båten tapt, og det viser seg at båten er forsøkt senket med vilje, sier lensmannsførstebetjent Bjørn Hagen.

— Det kan også finnes andre forklaringer på mysteriet, som at båten kan være stjålet uten at eieren vet om det, sier han. Politiet er interessert i opplysninger om båten. Fritidsbåten er hvit, mellom 25 og 28 fot, og ser ut for å være "hjemmelaget". Den har et hardtop styrehus i baugen.

FUNNET I KORSFJORDEN: Politiet vet ennå ikke hvorfor denne båten ble funnet drivende i Korsfjorden med bare baugpartiet over vann.
FOTO: JAN M. LILLEBØ