I forrige måned vart ein 50 år gammel mann frå Bergen dømd til 90 dagers fengsel på vilkår for aktlaust drap.

25. august 2012 kolliderte ein open RIB-båt i fjellveggen ved Trellevik i Sund kommune. Båtførarens 44 år gamle kone, Line Bruvik fra Bergen, omkom i ulykka.

— Ei tøff avgjerd

Bergen tingrett meiner at båtføraren handla klart aktlaust, bland anna ved at han ikkje brukte båtens navigasjonsutstyr i mørket.

Mannens forsvarar, advokat Torbjørn Kolås Sognefest, seier til BT at avgjerda om å anke er teke med støtte frå familie og vener.

— Det har ikkje vore ei enkel avgjerd, dåfamilien har hatt ei svært tøff tid dei siste to åra. Årsaka til at tiltalte ankar, er at han er av den oppfatning at tingretten legg til grunn eit faktum som var eit godt stykke frå det som faktisk hende den kvelden, seier forsvararen.

- Ignorerte rettspraksis

Sognefest meiner bland anna at retten har nytta feil norm for kva som er forsvarleg opptreden i båt, og, at retten har ignorert gjeldande rettspraksis. 50-åringen reagerer også på at dei sakkunnige etter hans meining vart ignorert.

— Der det var tvil om faktum har denne kome påtalemakta til gode, seier Sognefest.

Følte han hadde kontroll

Då 50-åringen vitna i saka i forrige månad, sa han at han opplevde å ha full kontroll før ulykka skjedde.

— Eg har vore i dette området tusenvis av gonger. Eg kjende meg trygg på at eg kunne køyre utan fare for kollisjon, og følte at eg hadde kontroll på landformasjonane. Lysa frå campingvognene er ei stor lyskjelde, og eg såg etter dei. Diverre heldt eg fram med å køyre 200 meter for langt, sa mannen, som nekta straffskuld.

Bergen tingrett la til grunn at mannen var svært godt kjend i området, og at han dermed burde ha innsett moglegheita for at det å fortsette i same fart, uten å undersøke kor båten var, kunne føre til ei dødsulykke.

Kan bli omkamp

Den konklusjonen er mannen altså ueinig i. No blir det opp til lagmannsretten å vurdera om anka blir akseptert. Skulle det skje, vil han få saka si behandla på nytt.

— Tiltalte ser fram til at Gulating lagmannsrett vil fatte si avgjerdbasert på alle relevante fakta i saka og der rett norm for kva som vert rekna som forsvarleg framferd i båt vert lagt til grunn, seier forsvararen hans.

Aktor i saka, statsadvokat Elisabeth Deinboll, har tidligere skildra saka som ei tragisk ulykke, hvor tiltalte mista ektefellen sin.

— Eg kallar det ei ulykke, for det var det det var. Ingen meiner at tiltalte med vilje var skuld i ulykka som førte til at kona døydde, sa ho innleiingsvis i retten.