• Lystbåteierne vil miste trygghet dersom Bergen Radio legges ned.

Tre erfarne lystbåteiere i Hordvikhavn Båtlag sier dette til Bergens Tidende. De er bekymret over planene som vurderes for en samlokalisering av seks heldøgnbemannede kystradiostasjoner i Fastlands-Norge. Et utvalg nedsatt av Justisdepartementet går inn for dette. En samlokalisering av stasjonene fra Sola i sør til Bodø i nord vil gjøre at både Florø Radio og Bergen Radio kommer i fare. Forslaget er ute til høring og fristen for å ytre seg går ut i disse dager.

Båtfolket er sterkt bekymret over forslaget som truer Bergen Radio. John Solbakken, Sigurd Gandrudbakken og Knut Pedersen sier til Bergens Tidende at den foreslåtte omleggingen blir et betydelig tilbakeskritt for sikkerheten til båtfolket.

Lokalkunnskap forsvinner

— Ved en sentralisering av driften vil den livsviktige lokalkunnskapen blant dem som hele døgnet betjener kystradioene forsvinne. I kritiske situasjoner lystbåtfolket kommer opp i, er denne lokalkunnskapen helt avgjørende. Dessuten er vi livredde for at det nye systemet vil føre til at den manuelle lyttevakten på kanal 16 vil falle bort. Da blir det ikke lenger mulig å kalle opp alle båter rundt deg samtidig hvis du har problemer og trenger hjelp. Denne tjenesten er av uvurderlig verdi. Det blir et stort tap å miste den, sier de tre karene.

Mobil duger ikke

De nevner noen eksempler på effektiviteten i det nåværende radiosambandet:

— Kommer du på vei mot Hagelsundet og så vidt går klar en tømmerstokk som flyter tungt i sjøen, varsler du via VHF umiddelbart alle båter som er i området. Båten som kommer aktenfor deg på samme kurs kan da styre unna og unngå kollisjon med tømmerstokken. Slik rask varsling blir umulig med det nye, digitale systemet som skal erstatte de tradisjonelle kystradioene. En slik varsling er heller ikke mulig ved hjelp av mobiltelefon, forteller de.

John Solbakken gir nok et eksempel på effektiviteten med VHF-sambandet:

Finger sydd på igjen

— Min far mistet ved et uhell fingeren sin en gang vi skulle fortøye båten i Gulen ytterst i Sognefjorden. Vi kalte opp Bergen Radio, som varslet en legebåt som radiooperatørene hadde kontakt med. Legebåten var da på vei mot Bergen. Bergen Radio ga oss beskjed om å gå mot hverandre. Vi fikk beskjed fra legen om å oppbevare min fars finger i en plastpose med sjøvann. I Sogneosen møtte vi legebåten. Legen sydde fingeren på plass igjen om bord i båten vår i åpen sjø. Fingeren fungerte i mange år etterpå, sier Solbakken.

— Vårt håp er at myndighetene sørger for at den foreslåtte samlokaliseringen og raseringen av kystradiotjenesten ikke blir en realitet, sier John Solbakken, Sigurd Gandrudbakken og Knut Pedersen.

BEKYMREDE BÅTFOLK: Disse fire erfarne båtfolkene mener nedlegging av Bergen Radio tar fra dem tryggheten på sjøen. Fra venstre Bjarne Flesland, John Solbakken, Sigurd Gandrudbakken og Knut Pedersen.
Foto: Arne Nilsen