Mandag ettermiddag gikk Bystyret enstemmig inn for å flytte det planlagte 50-metersbassenget tilbake til Nygårdstangen. Avgjørelsen kommer etter at saken har vært diskutert de siste 20 årene.

Flyttes fra Kronstad

Opprinnelig ønsket Bergen kommune å samarbeide med Høyskolen i Bergen om nytt svømmeanlegg. Høgskolen tok derfor eget badeanlegg ut av planene for det nye høgskolebygget, i den tro at kommunens nye svømmeanlegg skulle ligge på Kronstad.

Direktør Nils Mæhle ved Høyskolen i Bergen krevde før helgen at kommunen også må betale for et svømmeanlegg på Høgskolen.

— Kan velte høyskolebygget

Dette forslaget har Bystyret ikke tatt stilling til.

— Flyttingen av 50 metersbassenget kan i verste fall velte hele høyskolebygget, sa direktør Nils Mæhle til Bergens Tidende før helgen.