— Hvis vi kommer til det punkt at vi skal ta betalt for å redde liv, vil varslingen komme til oss altfor sent, sier redningsleder Jo Hallvard Braseth i Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Dermed kan uheldige basehoppere og andre som utløser redningsaksjon ved halsbrekkende stunts tilkalle hjelp uten å sjekke saldoen først.

Braseth nekter å anslå hvor mye mandagens redningsaksjon kostet.

— Det er ikke fokus for oss, sier han.

Hovedredningssentralen på Sola har kun søkt om regress ved følgende tre tilfeller tidligere:

Da en 20 år gammel bergenser med flysimulator ringte inn en falsk nødmelding om et småfly i brann utenfor Haugesund i 2003.

Da en mann i 2005 utløste en storstilt redningsaksjon ved å la en stjålet båt drive i ring i elven Otra i Kristiansand.

Da en mann ringte inn en falsk savnet-melding på et barn han var onkel til, og som han hadde levert fra seg i utlandet.

— Det blir ikke søkt om regress med mindre folk med overlegg utløser aksjoner på falskt grunnlag, påpeker redningsleder Braseth.