Biolog Karen Tvedt som har spisskompetanse på vasking av oljeskadet sjøfugl, forteller til Bergens Tidende at hun og medhjelperen Naomi Paulsen har inngått en intensjonsavtale med Kystverket. Initiativtakerne ønsker seg pengehjelp og frivillige.

— Avtalen innebærer at vi får dekket en del av utgiftene med etablering av basen på Stureterminalen. Men avtalen sikrer ikke økonomien fullt ut, sier Tvedt.

Trenger ressurser

— Vi er klar til å ta imot skadet fugl allerede. Folk kan levere fugler til basen på Sture eller til et feltmottak vi har opprettet på Fedje, sier hun.

— Nå trenger vi ressurser. Gamle håndklær, duker og gamle ulltepper til å bre over fuglene etter at de er vasket, sier hun.

Kulde er nemlig en risikofaktor både for fugler som har fått på seg olje eller som er vasket ren for olje. Oljen ødelegger nemlig den isolerende evnen i fjærdrakten. Uten vasking vil en fugl dø av både kulde og forgiftning. Etter vasking er fuglen uten isolasjonseffekt i fjærdrakten. Derfor trenger renvaskede fugler beskyttelse en viss tid før de kan slippes løs i naturen. Da er håndklær og liknende til god hjelp.

Har mottatt fugler

Karen Tvedt forteller at de nå er fire - fem personer som jobber heltid med prosjektet. Hun regner med mange frivillige vil melde seg til innsats nå i helgen både til å bistå på basen og å fange fugl. Det blir vurdert om man skal be om hjelp fra det europeiske nettverket Tvedt som Paulsen er en del av. Dette nettverket består av folk med høy kompetanse på vasking av oljeskadet fugl.

TILGRISET: Denne måken har vært i havgapet og blitt tilgriset av olje, og går inn for landing i Smålungeren der den søker mat og hvile.
Høvik, Tor