Åresalg, loddsalg, trekning av hovedlotteriet. Eget lotteri for barna.

Mange fine gevinster.

Kafé.

Alle hjertelig velkommen.

Arr. Åsane Ungdomslag