Det er ikke tull: En meningsmåling Opinion har gjort for Kommunal Rapport slår fast at Trondheim har best omdømme av byene her i landet.

Opinion har spurt 500 mennesker fra hele landet om hvilke inntrykk de har av landets ti største byer.

Trøsten får være at Bergen følger like etter bartebyen, og at Oslo her helt nede på 7. plass (se grafikk).

Bare fire prosent av de spurte har et dårlig totalinntrykk av Bergen. 53 prosent har et bra inntrykk, mens hele 22 prosent har et meget bra inntrykk av byen.

Patrioter og Friele

Opinion har ikke bare spurt om totalinntrykk. Av alle spørsmålene de stilte, skiller Bergen seg spesielt ut på ett: På spørsmålet om hva som «er en by med mange bypatrioter, dvs. som innbyggerne er særlig stolte av», scorer Bergen dobbelt så høyt som neste by, som er Trondheim.

Det er positivt, mener seniorkonsulent Hans Petter Skogstad i Opinion AS.

— Vi har gjort dette her i en setting som handler om omdømmebygging av byen. Hvis du sammenlikner det med et firma, er det klart at hvis de ansatte er fornøyd og stråler glede av å være ansatt i firmaet, er det klart det smitter utover. Det samme er det med byene, sier Skogstad.

Det andre spørsmålet Bergen skårer høyest er at byen har ledere som synes spesielt godt i mediene. Skogstad mener dette langt på vei skyldes ordfører Herman Friele.

Trondheim på sin side skårer høyest på historien, og er den byen de fleste mener folk ser opp til og respekterer.

På begge disse spørsmålene er Bergen nummer to.

Triste byer på Østlandet

Et interessant trekk ved meningsmålingen er at de fem byene folk har dårligst inntrykk av, alle ligger på Østlandet.

Drammen, som bybarnet Herodes Falsk har karakterisert som «et høl på E18», er på jumboplass. Deretter følger Sarpsborg, Skien, Oslo og Fredrikstad.

Det dårlige totalinntrykket av hovedstaden, står likevel i kontrast til inntrykket på flere tunge felt.

— Bergen skårer høyt, i hvert fall på de myke tingene. På de harde tingene er Oslo byen. Med harde mener jeg mye opplevelser, mange jobbmuligheter, det beste utdanningstilbudet og beste infrastrukturen, sier Skogstad.

Et felt Oslo skårer langt høyere enn de andre byene er åpenhet og toleranse. Skogstad mener innvandrere og profilerte homser paradoksalt nok kan være en av grunnene til at folk har et dårlig inntrykk av byen.

— Det andre er hvem kommer fra Oslo? Finnes det noen? Det var Lillebjørn Nilsen og en del revygreier, men det er ikke noe schwong over det. Det er jo nesten bare første og andre generasjons innflyttere i Oslo, sier han.

Derimot mener Skogstad at forskjellen mellom Trondheim og Bergen ikke større enn at det er innenfor feilmarginen.

Dermed kan det likevel være at Bergen er best. Ikke sant, dere? Ikke sant?