Dette er ikke første gangen 42-åringen er bevæpnet med øks.

I Bergen tingrett var han også under tiltale for å true polititjenestemenn med øks da de skulle ta seg inn i mannens leilighet noen måneder tidligere. Ifølge de fem tjenestemennene skal mannen ha holdt en øks i hånden og gjentatte ganger svingt den mot politiet. Mannen slo øksen i døren, som han hadde barrikadert med møbler, og i en politikølle som ble stukket gjennom for å få den opp.

Mannen ble ikke dømt for øksevolden. Årsaken er at retten finner det ulogisk at mannen ville gå til angrep på politiet dersom han selv ba dem komme.

Vilkårene for forsett er derfor ikke tilstede, og mannen ble frikjent. Han ble imidlertid dømt til betinget fengsel i en måned og 3000 kroner i bot for episoden på bensinstasjonen.