LENA VERMEDAL

Stord

— Hele ulykken med MS «Baronessa» kan etter rettens mening fullt og helt tilskrives tekniske feil om bord. Kaptein Nessa kan på ingen måte bebreides for feilnavigering under seilasen, heter det i en enstemmig dom fra Sunnhordland tingrett.

Retten har vurdert om kapteinen kunne satt i gang nødnavigering på et tidligere tidspunkt, og om han burde ha observert at båten ikke lystret i sundet ved Litlasvinøy ved Ranavik. Retten kunne ikke se at Nessa kunne bebreides for dette.

Dermed slipper han å betale en bot på 10.000 kroner for uaktsom navigering som førte til at hurtigbåten «Baronessa» braste rett på land 19. april i fjor.

PÅ GRUNN: «Baronessa» gikk på grunn i Ranavik i fjor.
GRAFIKK: YNGVE STEENSÆTH