Nå er det snart gått fire år siden HSD-hurtigbåten krasjet med et skjær ved Raunane lykt i Raunefjorden. Selv om han vedgikk å ha vært uoppmerksom, kan kapteinen slippe straff fordi det er gått så lang tid siden uhellet skjedde.

Politi og påtalemyndighet skylder på hverandre for at saken ennå ikke er ute av verden.

— Påtalemyndigheten har ansvaret for at dette har trukket i langdrag. Vi har ikke somlet, sier Fana-lensmann Norvald Visnes. Hans tjenestemenn har etterforsket havariet.

— Det velger jeg å la stå ukommentert, men politiet har jo ikke klart å forkynne tiltalen for kapteinen, parerer statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

Én ting er imidlertid begge enige om: At det har tatt uforholdsmessig lang tid å få saken strafferettslig avgjort.

Tidlig avklart

— Kapteinens strafferettslige ansvar var avklart kort tid etter grunnstøtingen. Hans sak burde ha vært ute av verden for lengst. Hvorfor det ikke er skjedd, må dere spørre påtalemyndigheten om, sier Norvald Visnes.

Allerede under sjøforklaringen vedgikk kapteinen at han ikke var tilstrekkelig konsentrert om navigeringen i sekundene før «Baronen» traff undervannsskjæret ved Raunane lykt. Dette har han også fastholdt i politiavhør.

Kapteinen tiltalt

På bakgrunn av dette ble det tatt ut tiltale mot ham. Samtidig ble HSD ilagt et forelegg på 150.000 kroner for brudd på internasjonale sikkerhetsbestemmelser. Rederiet har nektet å vedta forelegget.

Fra statsadvokatens kontor vandret kapteinens sak tilbake til politiet. Der lå den i mer enn ett år hos politiadvokat Einar Råen, i påvente av at tiltalen ble forkynt for kapteinen. Hurtigbåtskipperen sa opp stillingen sin i HSD en stund etter grunnstøtingen, og begynte å seile utenriks. Han har seilt i Karibia for et utenlandsk rederi, og skal svært sjelden ha vært i Norge.

— Vi har ikke maktet å få tak i ham, sa politiadvokat Råen til BT for et drøyt år siden.

Nye avhør

I vår overtok hans kollega Ole Bjørn Mevatne saken. Han sendte den over til Fana lensmannskontor med ønske om supplerende avhør av kapteinen.

— Er det ikke ganske utrolig at det snart er gått fire år uten at saken er avgjort?

— Jo, medgir Mevatne.

— Dermed reduseres vel sjansene for å få ham dømt?

— Ja, medgir Mevatne nok en gang.

— Er det ikke også utrolig at politiet har brukt så lang tid på å finne kapteinen? Nok en gang svarer politiadvokaten bekreftende.

Har vært i kontakt

— Vi har vært i telefonisk kontakt med både kapteinen og hans familie, men kommer ikke lenger til å prioritere saken. Kapteinen har ventet på en reaksjon i lang tid, men den er ikke kommet. Nå bør han slippe med en påtaleunnlatelse, mener lensmann Norvald Visnes i Fana.

To passasjerer ble skadd under grunnstøtingen. Den ene av dem, en kvinne, sliter fremdeles med typiske nakkeslengsymptomer. «Baronen» gikk tilbake til Flesland kai for egen maskin etter krasjet. Der ble hurtigbåten evakuert, og så vidt reddet fra å synke.

Heller ikke saken mot HSD er avgjort. Påtalemyndigheten vil se hvordan det går med anken i «Sleipner»-saken. I Sunnhordland tingrett i fjor ble rederiet frikjent for de samme anklagene som ble reist mot HSD etter «Baronen»s grunnstøting.

SKADET: Her er «Baronen» ankommet kaien på Flesland etter grunnstøtingen mot et skjær ved Raunane lykt i Raunefjorden i januar 2000.<br/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ