Den 17 år gamle jenten sto tiltalt for fire tilfeller av legemsfornærmelse en kveld i oktober 2004. Retten frikjente jenten for tre av tilfellene, og retter i stedet sterk kritikk mot Øvsttunsenteret i Bergen hvor hendelsen skjedde. Øvsttunsenteret eies av Hordaland Fylkeskommune.

— Omfattende maktanvendelse

”Slik saken er opplyst for retten virker det som om maktanvendelsen mot tiltalte den aktuelle kvelden var omfattende. Retten har vanskelig for å forstå at behandlingen hun ble utsatt for, var forsvarlig og i samsvar med gjeldende regler for tvangsbruk under opphold i barnevernsinstitusjon”, står det i dommen.

Konflikten startet da en ansatt tok tak i armen til 17-åringen. Jenten slo til den kvinnelige ansatte for å holde henne unna. Deretter forklarer 17-åringen at hun ble lagt i bakken av flere av de ansatte, og at hun gjorde motstand mot dette ved å slå og sparke for å holde dem borte.

Fikk buksen dratt ned

Hun var tiltalt for å ha bitt en ansatt, slått og sparket en annen, sparket til en tredje og kastet grus i ansiktet på en fjerde.

Mens dette skal ha skjedd ble jenten holdt nede på bakken i nærmere en time. Det var til enhver tid tre ansatte som brukte makt mot henne og buksen hennes ble dratt ned på knærne, slik at hun ble liggende på grusen i bare trusen.

”Slike saken er opplyst fremstår det for retten at det var uheldig at holdesituasjonen varte over lang tid og at hun mistet buksen i løpet av situasjonen”, står det i dommen.

- Forsvarsreaksjon

Retten mener at flere av reaksjonene fra jenten er en forsvarsreaksjon i forhold til den maktanvendelsen hun ble utsatt for.

Jenten frifinnes derfor for tre av tilfellene hvor hun skal ha vært voldelig. Det eneste hun blir dømt for er det første slaget mot den kvinnelige ansatte, hvor retten mener hun handlet med forsett. For dette tilfellet dømmes jenten til samfunnsstraff i 90 timer.

Jenten var også tiltalt for å ha slått til en politibetjent i desember 2005. For denne episoden ble hun også frikjent.