MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bergens-tidende.no

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro er den private leverandøren av barnevernstjenester Ungplan AS i ferd med å avslutte sitt engasjement i forhold til Richard Rønhovde Ringheim.

– Barneverntjenesten i Laksevåg har lovet meg at jeg skal få flytte til Bergen og bo på hybel der, sier Richard til Bergens Tidende.

Richard Rønhovde Ringheim har i over tre år bodd på ulike tiltak i flere fylker i regi av Ungplan AS.

– Jeg ser virkelig frem til å komme tilbake til Bergen og vennene mine derfra. Det skal bli godt å være ferdig med Ungplan, nå kan jeg leve mer stabilt og forutsigbart og ingen truer eller kontrollerer deg fullstendig, sier Richard Rønhovde Ringheim.

Unggutten har lyst til å jobbe videre med å belyse situasjonen for barnevernsbarn i Norge.

– Noen tiltak er bra, men ikke alle. Det må ikke være så tilfeldig, sier Richard Rønhovde Ringheim.

Han vitnet på en barnevernshøring i Bergen sist høst og var der svært kritisk til Ungplan-tiltaket. Etter høringen tilspisset situasjonen seg for 17-åringen. Han ble blant annet kastet på glattcelle etter en episode i barnevernstiltaket i forrige uke.

– Det er ikke fattet noe endelig vedtak om dette foreløpig, sier Jan Ulvin, daglig leder i Ungplan AS.

Han opplyser at det eventuelt er barnevernsmyndighetene i Bergen som fatter et slikt vedtak.

Bergens Tidende kom i går kveld ikke i kontakt med barnevernskontoret på Laksevåg.