Flere ansatte innen barnevernet frykter det kan være en liten, men svært aktiv gruppe, som står bak truslene.

Marerittet for den ansatte startet sist fredag da en bombetrussel ble ringt inn via tipstelefonen i BA. Ifølge avisen ringte en bestemor inn og varslet at kommunehuset på Nesttun ville bli sprengt i luften samme formiddag.

To telefoner

I løpet av helgen ble så en av de barnevernsansatte ringt opp på hjemmetelefonen. Senere kom nok en trussel via BA. I begge telefonene ble det fremmet konkrete drapstrusler mot den ansatte.

Også denne uken er det rettet bombetrussel mot barnevernskontoret.

— Jeg er tidligere blitt truet på livet, men har alltid klart å snakke meg fra dette. Nå vet jeg ikke engang hvem som står bak disse truslene. Jeg skulle ønske jeg fikk snakke direkte med dem, da pleier ting å ordne seg, sier kvinnen til Bergens Tidende.

Hun ønsker ikke å stå frem med navn og bilde i avisen, av frykt for nye trusler.

-Truende atferd

— Ansatte i barnevernet opplever stadig vekk å bli utsatt for truende atferd. Det er en del av hverdagen. Men det som har skjedd i denne saken er på et nivå som er helt uakseptabelt, sier bydelsdirektør i Fana, Nina Solberg Nygård.

Mandag morgen orienterte hun bydelsleder Hilde Onarheim om den alvorlige saken og tiltakene som er satt i verk for å skjerme kvinnen.

— Dette er en forferdelig situasjon kvinnen og hele barnevernet i bydelen er kommet i. Alle ansatte i denne tjenesten har fått et sjokk. Så snart den ansatte kan vise seg igjen, må både hun og de andre i tjenesten få kriseoppfølging, sier Onarheim.

Etterforskes

Politiet i Fana satte på bakgrunn av bombetruslene i gang etterforskning.

— Vi etterforsker denne saken og ser svært alvorlig på den, sier lensmann Norvald Visnes til BT.

Han vil verken kommentere om politiet har mistenkte i saken, eller om noen hittil er avhørt.

— Vi knytter truslene til vedkommendes jobb. Det er da en naturlig del av etterforskningen å se på hvilke saker hun har hatt befatning med, sier Visnes.

Fana-lensmannen vil ikke si hvilke spor politiet har sikret seg.

— Jeg synes kvinnen som er utsatt for truslene har taklet dette fornuftig, sier han.

Sjikanøse brev

Etter det Bergens Tidende kjenner til har en liten, men aktiv gruppe barnevernsmotstandere skapt engstelse den siste tiden.

En gruppe foreldre, som mener seg urettferdig behandlet av barnevernet, har i månedsvis drevet en kampanje mot barnevernstjenesten. Politikere, media og flere offentlige etater har jevnlig fått tilsendt til dels sjikanøse brev fra gruppen.

Siden i høst skal enkelte foreldre fra flere kanter av landet ha sluttet seg til alliansen og dannet aktivitetsgrupper mot barnevernet.

— Hver mandag ligger det en bunke telefakser til oss fra denne alliansen. Folk må gjerne uttale seg når de føler seg urettferdig behandlet, men disse skrivene går over grensen, sier Per Ståle Teodorsen i Barne- og familieavdelingen hos Hordaland fylkeskommune.

FORFERDELIG: - Det er en forferdelig situasjon kvinnen og hele barnevernet i bydelen er kommet i, sier bydelsleder i Fana, Hilde Onarheim. ARKIVFOTO: KRISTIN LIDELL