— Jeg var sterkt imot å ta ham tilbake på skolen, men vi har ingenting å stille opp med når barnevernet og foreldre har bestemt seg, sier rektor Bjarne Aakre på Storetveit skole.

Gutten har lenge hatt betydelig problemer med oppførselen. Før jul var han elev ved en av atferdsskolene i Bergen for å få et spesialtilpasset opplegg. Så bestemte barnevernet og foreldrene at 15-åringen skulle føres tilbake til skolen han sokner til.

Selv om rektor advarte sterkt mot dette og fryktet konsekvensene, var gutten på plass etter nyttår.

— Jeg har ansvaret for tryggheten til 500 elever og må ta konsekvensen av det. Vi gjorde det vi kunne for at eleven skulle bli der han var, men slik det er i dag kan ikke skolene bestemme slike ting, sier han.

Aakre understreker at han ønsker at gutten skal få et best mulig tilbud.

— Han trenger hjelp og vår skole er ikke i stand til å gi ham dette nå, sier han.

FAU-leder Anders Grimelund ble i går orientert av rektor om voldsepisoden. Han sier vold heldigvis ikke er vanlig på Storetveit, men understreker at gårsdagens episode er tragisk for alle parter.

— Skolen har blitt overkjørt av barnevernet i denne saken. Dette var derfor et fryktet resultat fra skolens side, sier Grimelund.

Han sier at FAU sammen med skoleledelsen jobber aktivt med å hindre vold i skolen.