Barnevernet har i en årrekke prøvd å hjelpe gutten med ulike tiltak.

Gutten har vært i kontakt med barnevernet siden han var 11 år gammel, og har i flere år vært tvangsplassert på ulike institusjoner.

Etter at han satte fyr på barnevernsinstitusjonen, ble han fotfulgt dag og natt av to barnevernsarbeidere på den nye institusjonen han ble plassert på.

17-åringen var den eneste ungdommen der, og ble holdt nærmest isolert fra resten av samfunnet, ifølge forsvareren.

— Det er ikke tvil om at de tiltakene barnevernet har kommet med ikke har fungert, på tross av at de har vært omfattende og kostbare, sier advokat Erik Johan Mjelde.

I mai i fjor rømte 17-åringen. Etter dette besluttet barnevernet å stanse tvangsplasseringen av ham.

  • Vi fikk brev fra barnevernet om at de trakk seg ut, fordi de ikke hadde noe mer å tilby ham, sier moren til 17-åringen.

Både 17-åringen selv og hans familie hadde vært svært kritiske til opplegget rundt ham.

Barnevernslederen i bydelen der 17-åringen hører hjemme ønsker ikke å kommentere saken.