INGUNN RØREN

Det er ett år siden ansvaret for barnevernet ble overført fra fylkeskommunene til fem regionale barnevernsmyndigheter. Region vest, som omfatter Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, har brukt rundt 28 millioner kroner mer enn de fikk tildelt.

— Det er ikke unormalt at barnevernet har overskridelser. I motsetning til andre etater har ikke barnevernet mulighet til å bremse aktiviteten. Vi er lovpålagt å ta inn barn som trenger det. Vi kan ikke velge bort noen barn selv om budsjettet er brukt opp. Samtidig har vi store ambisjoner om å bruke mindre penger, uten å redusere kvaliteten på tilbudet, sier avdelingsdirektør Per Arne Foshaug i Barne-, ungdoms- og familieetaten Region vest.

— Vi tar ethvert merforbruk alvorlig, og jobber med å avstemme resultatet i forhold til budsjettet, sier direktør Ann-Marit Sæbønes i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som er ansvarlig for regionene.

Overtok dyrt barnevern

— Har Region vest dårlig økonomistyring?

— Alle regioner har sine utfordringer. Region vest overtok et dyrt barnevern med mange dyre plasseringer fra fylkeskommunene. Sammen med Region vest vil vi gå gjennom hva som må gjøres for å få et like godt tilbud til lavere pris, sier Sæbønes.

— 2004 er det første året vi har vært i drift, og det har vært et komplisert år. Vi jobber intenst for å reforhandle en del av de dyreste tilbudene. Vi må sørge for at kvalitet og pris på barneverntjenester henger sammen. Det er ikke gjort i en håndvending, fordi barna skal ha et fullgodt tilbud underveis, sier Sæbønes.

Nå kjøpes barneverntjenestene etter forhandlinger med tilbyderne. Region vest er først ute med dette.

— Det gir forhåpninger om at Region vest skal få forbruket bedre under kontroll, sier Sæbønes.

100 nye barn på tiltak

Region vest lå an til enda større overforbruk ved begynnelsen av året, men har i løpet av året fått rundt 40 millioner i tilleggsbevilgninger. Totalt har regionen fått 920 millioner i bevilgninger.

— Det er store variasjoner. Region vest har det største overforbruket, men er også den største regionen, sier Foshaug. Oslo og Trondheim er utenfor det statlige barnevernet.

En del av overforbruket skyldes også at 100 flere barn kom inn under barnevernets omsorg i Region vest i løpet av 2004.

— Vi vil analysere årsaken til økningen i antall barn under tiltak, sier Foshaug.

Totalt er 900 barn på statlige barnevernstiltak og rundt 1300 i kommunale fosterhjem i Region vest.

60 millioner i merforbruk

Samlet sett har barnevernet i Norge en utgiftsramme på 3,1 milliarder kroner. Totalt ligger de fem regionene an til et merforbruk opp mot 60 millioner kroner.

— Vi leverer regnskapene 15. februar. Det endelige resultatet blir trolig bedre, siden vi har inntekter som foreløpig ikke er tatt med, sier Sæbønes.

Barnevernet er inne i en omfattende omstilling. Målet er å få flere barn inn i fosterhjem og færre barn plassert på institusjon.

— Vi er i ferd med å dreie aktiviteten fra dyre institusjonsplasser til fosterhjemsplasser og hjemmebaserte tiltak som er billigere. Vi jobber med å få redusert de dyreste tiltakene. Dette skal gjøres uten at tilbudet til barna blir dårligere, sier Foshaug.

Riksrevisjonen har vært på oppstartsbesøk i Region vest, men rapporten derfra er ennå ikke ferdig.