Det er konklusjonen til Fylkesmannen i Hordaland, som har gransket saken.

– Vi har ikke funnet grunnlag for kritikk av kommunen for dette tragiske utfallet, sier avdelingsdirektør Svein Kornerud ved Fylkesmannen i Hordaland.

Kristiane Jacobsen (17) døde i en leilighet i Odda i februar, etter å ha sniffet lightergass. Hun var under barnevernets omsorg, og slet med store rusproblemer.

– Ble tatt på alvor

17-åringen var nylig utskrevet fra Bjørgvin ungdomssenter i Bergen da hun døde.

– De maktet ikke å holde på henne, selv om de hadde lov til å bruke tvang. Hun var stadig på rømmen, og umulig å holde kontakten med. Det var en fallitterklæring da vi skrev henne ut av senteret i januar, sa barnevernsleder i Odda kommune, Elin Fossåen Rullestad til BT i februar.

Fylkesmannen i Hordaland mener Odda kommune ikke kan klandres for dødsfallet.

– Alle dokumenter og opplysninger i saken har vist at kommunen har tatt jentens situasjon på alvor, sier Kornerud ved Fylkesmannen.

På grunn av jentens personvern ønsker ikke Fylkesmannen å frigi detaljer fra granskingen.

– Jeg tillater meg å gå så langt som å si at det har vær en omfattende tverrfaglig kontakt i kommunen om saken, og mye drøftinger. Jenten var på vei inn i et nytt tiltak da dette skjedde, sier Kornerud.

– En tragedie uansett

– Vi er glade for å få støtte i at vi har gjort det vi kunne, men saken er jo en tragedie uansett, sier barnevernsleder i Odda kommune, Elin Fossåen Rullestad.

Hun tror at dødsfallet har ført til et større engasjement rundt rusproblematikk i kommunen.

– Vi har også brukt denne saken til å gjennomgå samarbeidsrutiner, både innad i kommunen og i forhold til samarbeidet med Bufetat, sier Rullestad.

Fylkesmannen har kun gransket rollen til det kommunale barnevernet, som hadde hovedansvaret for jenten.

Det er imidlertid det statlige barnevernet, Bufetat, som driver Bjørgvin ungdomssenter der Kristiane Jacobsen var tvangsplassert i halvannet år.

Bufetat region vest gjennomgikk selv saken i ettertid, og innrømmet i mars at de ikke hadde gjort nok for å hjelpe jenten.

Bufetat tok selvkritikk

– Vi erkjenner at vi i dette tilfellet ikke greide å følge opp denne ungdommen godt nok, skrev regiondirektør Geir Kjell Andersland i en pressemelding den gang.

Bufetats egen gjennomgang konkluderte med at de, i samarbeid med politiet, burde ha vært mer aktive for å få jenten tilbake fra rømninger.

I tillegg mente Andersland at jenten ikke burde ha blitt skrevet ut fra barnevernsinstitusjonen hun var på uten at det var et nytt tiltak klart til 17-åringen.

Også politiet etterforsket dødsfallet, som skjedde i en leilighet i Odda mandag 16. februar.

– Saken ble etterforsket, men det ble ikke avdekket noe straffbart forhold, sier lensmann Øyvind Rosseland i Odda.

DØDE: Kristiane Jacobsen var bare 17 år gammel, og under barnevernets omsorg, da hun døde i Odda i februar. Nå har Fylkesmannen gransket dødsfallet, og kommet frem til at barnevernet i Odda ikke kan klandres for dødsfallet.Arkivfoto: Privat