INGUNN RØREN

Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet har siden 1999 jobbet med en omfattende undersøkelse om hvordan barn som er plassert i fosterhjem eller på institusjon egentlig har det. De har fulgt 109 barn som flyttet fra foreldrene sine i barnevernets regi. Barna var i aldersgruppen 6 — 12 år da de ble plassert.

Barnas saksbehandlere i barnevernet ble i undersøkelsen spurt om barna burde vært tatt fra foreldrene plassert på et tidligere tidspunkt. Ja, barna burde vært plassert tidligere, svarte hele 58 prosent av saksbehandlerne. 23 prosent svarte vet ikke, 19 prosent sa nei.

- Skulle tatt mine unger før

— Barnevernet skulle tatt mine unger lenge før. Jeg var narkoman, og barnevernet visste at jeg hadde et rusproblem. Det var for lett å lure den unge tilsynsføreren de sendte hjem til oss, sier Sissel Venge Bagge fra Askøy. Hun mistet omsorgen for sine to eldste barn på grunn av rusmisbruk. Sissels historie kan du lese i BTMagasinet i dag.

Evig dilemma

Barnevernet er pålagt å prøve en rekke tiltak i hjemmet før de går inn for å plassere barna på institusjon eller i fosterhjem.

— Familiene i vår undersøkelse hadde i snitt hatt kontakt med hjelpetiltak fra barnevernet i tre år før barna ble tatt ut flyttet ut av hjemmet. Barnevernets evige dilemma er om barnet blir mer skadet mens det settes i gang tiltak. Prinsippet er at det å flytte barn fra foreldrene er et så drastisk tiltak at det bare skal gjøres hvis det er klart at det ikke kan skapes tilfredsstillende forhold for barna på andre måter, sier forsker Øivin Christiansen ved Barnevernets Utviklingssenter.

— Tas det for mye hensyn til foreldrene?

— Generelt gjøres det ikke det. Barnevernet vil noen ganger prøve for mye før barnet blir plassert, mens de andre ganger får kritikk for ikke å ha prøvd nok. Det er en utfordring for barnevernet å ta godt nok hensyn til i utviklingen for barnet mens det prøves ut tiltak i hjemmet, sier Christiansen, som har forsket på barnevernet i ti år.

Foreldrene enige

Undersøkelsen av situasjonen til de 109 barna viste at vel halvparten av barnas foreldre var enige i at barna ble flyttet ut av hjemmet.

— Noen av foreldrene opplevde at barna var så krevende at de ikke maktet mer. Noen av barna hadde store adferdsvansker, og i noen tilfeller var dette kombinert med vanskelige levekår og andre belastninger for hele familien, sier Christiansen.

I 2006 skal de 109 barna følges opp på nytt. Da skal barna, deres biologiske foreldre, fosterforeldrene, saksbehandlerne og barnas lærere svare på en rekke spørsmål rundt barna.

— Vi ønsker å finne ut mer om hvordan situasjonen er for barn som har store deler av oppveksten i fosterhjem eller på institusjon, sier Christiansen.

Den store undersøkelsen styres fra Barnevernets Utviklingssenter i Bergen med bistand fra NOVA i Oslo. og finansieres fra Barne- og familiedepartementet.

Se også BTMagasinet