Etter det BT forstår, vil politiet også avhøre medlemmer av «Motstandsbevegelsen» som en del av etterforskningen.

Foreningen, som ifølge formannen er en paraplyorganisasjon for cirka ti undergrupper, avviser at de har noe med truslene å gjøre.

— Nei, det er ikke oss iallfall. Det er ikke rette måten å gjøre det på, sier kvinnen til BT. Hun forteller at organisasjonen ble stiftet i oktober.

Krever 21 års fengsel

Bakgrunnen for at politiet har fattet interesse for «Motstandsbevegelsen» er at den har brukt svært sterke ord i sine håndskrevne opprop. En del er fakset til Barnevernstjenesten i Bergen. Organisasjonen har også anmeldt en forfatter av lærebøker innen barnevern. I et skriv forlanger organisasjonen 21 års fengsel pluss livsvarig sikring for henne.

— Hvorfor anmelder dere denne forfatteren?

— Fordi hennes bok brukes som fasit når barnevernet påtvinger foreldre tiltak de ikke har bruk for, og tar fra dem barna dersom de protesterer.

Om forfatteren og barnevernet er det brukt ord som «Barneverns-svina» og «slike som deg skal bures inne for godt».

«Barnevernet elsker å ødelegge gode familier», står det også i et skriv.

Psykologer som barneverntjenesten bruker som sakkyndige påstås å være korrupte løgnere som må gi barnevernet støtte for å skaffe seg inntekter.

- 100.000 medlemmer

— Hvorfor bruker dere slike uttrykk om barnevernet?

— Vi gjør ikke det uten at det er grunnlag for det. De misbruker sin stilling til å servere løgner. De tar fra folk barna sine uten grunn. De har begått straffbare handlinger og overgrep, sier hun.

Ifølge kvinnen så arbeider den fire-fem måneder gamle organisasjonen med alle typer rettssikkerhetssaker der «den lille mann» er blitt overkjørt av byråkratiet.

— Ifølge et skriv er dere 2000 medlemmer, mens det i et annet står at dere er 100.000 ofre og medlemmer?

— Hvis du tar med familie og slekt av dem som rammes, så har du det tallet.

— 2000 eller 100.000?

— Ca. 100.000.

— Kan du kalle alle disse medlemmer? Er alle innmeldt?

— Slekt er B-medlemmer. De som rammes direkte er A-medlemmer.