Den 46 år gamle mannen var en venn av barnas mor. Han bodde hos familien i bergensdistriktet i over to måneder. Som takk for at han fikk bo der, hjalp han til i huset, blant annet med å være barnevakt for kvinnens små døtre.

Påtalemyndigheten mener han gjennom hele denne perioden misbrukte de to små jentene. Overgrepene skal ha funnet sted fra februar til mai i 1999.

46-åringen er tiltalt for utuktig omgang med den eldste, og utuktig handling overfor hun som den gang var tre år gammel. Tiltalen omfatter ikke samleie, men andre former for grovt seksuelt misbruk.

Det var jentenes endrede oppførsel og ting de fortalte som førte til at mannen ble anmeldt for overgrep. Han er tiltalt for utuktig omgang med barn under ti år. Fordi barna er så små, og fordi det skal ha skjedd gjentatte overgrep, er strafferammen inntil 21 års fengsel. Tiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten.

46-åringen nekter straffskyld. Mannen er for tiden sosialklient, og er uten fast bolig. Han er tidligere straffedømt, men ikke for sedelighets-forbrytelser. Han har ikke sittet i varetekt i forbindelse med denne saken, og har i avhør nektet enhver form for overgrep.

Rettssaken mot mannen begynner i Bergen tingrett i dag. Retten vil få se dommeravhør på video av de små barna, som er representert med bistandsadvokat i retten. Bistandsadvokaten vil kreve erstatning på vegne av begge søstrene. Det er satt av to dager til rettssaken mot 46-åringen.