Konserveringsmiddel ble brukt i det norske barnevaksinasjonsprogrammet inntil 1998. Difteri-tetanus-kikhostevaksine (DTK) har inneholdt organisk bundet kvikksølv i form av thiomersal, ifølge Statens Legemiddelverk.

Disse injeksjonene ble gitt tre ganger det første leveåret (ved 3, 5 og 10 måneders alder). I en enkelt dose var der 25 mikrogram organisk bundet kvikksølv. Kvikksølvet ble tatt ut av den norske DTK-vaksinen i januar 1998.

Fortsatt kvikksølv

Ifølge tall fra mai i år finnes nå kvikksølv i konserveringsmiddel i enkelte influensavaksiner og enkeltstående stivkrampevaksiner. I tillegg kan det finnes rester fra produksjonsprosessen i enkelte influensavaksiner og vaksiner mot hepatitt A og B, får BT opplyst fra Legemiddelverket.

Det er Journal of American Physicians and Surgeons (Medical Sentinel) som nettopp har offentliggjort en undersøkelse som de amerikanske forskerne dr. Mark Geier og David Geier har gjennomført.

«Sterke beviser»

Forskerne har gjennomgått informasjon fra flere hold, blant annet statlige amerikanske databaser. De har fokusert på tilstander som hjertelidelser, autisme og talevansker. De, undersøkte forekomsten hos barn som ikke hadde fått thimerosolholdige vaksiner mot forekomsten hos barn som var eksponert for ulike mengder av stoffet i løpet av vaksinasjonsprogrammet de hadde gjennomgått.

Undersøkelsen viser at risikoen for autisme, hjertelidelser og talevansker stiger i takt med thimerosal-mengden i vaksinene. Som ledd i kontrollen av resultatene målte forskerne også om thimerosal påvirket utbredelsen av enkelte andre funksjonshemninger, som døvblindhet, men der fant de ingen sammenhenger.

— Studien fremlegger sterke beviser for en forbindelse mellom kvikksølveksponering fra thimerosal-holdige barnevaksiner og nevrologiske utviklingsskader, skriver forfatterne i sin rapport.

Kvikksølv og meslingevirus

Mange norske foreldre ble engstelige for å gi sine barn vaksiner etter at TV 2-dokumentaren «Rikets tilstand» i 2001 formidlet påstander om at MMR-vaksine kan føre til autisme hos småbarn. De andre barnevaksinene har helsestasjonene hatt få protester mot.

Geiers ferske undersøkelse utpeker nå altså kvikksølv som synderen. Men MMR slipper ikke helt unna. I en artikkel i The British Medical Journal fremgår det at Mark Geier er i ferd med å offentliggjøre en ny undersøkelse, der han anslår at thimerosal har stått for 75 prosent av det han kaller «autismeepidemien», mens levende meslingevirus fra MMR-vaksinene står for 15 prosent.

Brukt siden 1930-tallet

Thimerosal har vært sprøytet inn i et betydelig antall vaksinerte siden stoffet kom på markedet i 1930-årene. Informasjon fra British Medical Journal tyder på at det har vært vanlig i opp mot 30 ulike vaksinetyper.

Thimerosal er en kvikksølvforbindelse med bakteriedrepende effekt. For å hindre bakterievekst i vaksiner som har vært levert helsestasjonene i flerdoseglass, har produsentene i stor utstrekning brukt nettopp thimerosal som konserveringsmiddel.

Nå bruker norske helsestasjoner endoseglass eller ferdigfylte sprøyter, og konserveringsmiddel er unødvendig, fastslår Folkehelseinstituttet.