I dag skulle Bergen kommune ha lansert et av de mest ambisiøse enkeltprosjekter for å få ned luftforurensingen på dager med høy luftkvalitet, men bare fem dager før lanseringsdagen fikk busselskapene Gaia og HSD beskjed om at prosjektet var lagt i "hvilestilling".

Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, uttalte til Bergens Tidende fradag at hun hadde problemer med å finne penger til miljøtiltaket. I dag sier byråden at hun fortsatt jobber med finansieringen.

— Byrådet har ikke vedtatt å stoppe tiltaket, sier Iversen.

— Men busselskapene har fått beskjed om at prosjektet er lagt i hvilestilling?

— Det har kommet noen uttalelser fra informasjonsavdelingen som vi ikke er helt fornøyd med, uten at det er gjort til et problem.

— Betyr det at det blir barnetakst på dager med høy luftforurensing?

— Den saken jeg fikk meg forelagt fra det forrige byrådet kunne vi i hvert fall ikke gått inn for. Finansieringen som ble foreslått var svært kreativ, sier Iversen, uten å ville gå i detalj.

Det hun lover etter dagens byrådskonferanse er en sak som tar luftforurensing opp i sin fulle bredde.

— Den skal inneholde noe om piggdekk og noe om vedfyring. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe for «prosjekt gratisbusser» og vi skal opprette en kompetansegruppe for vår langsiktige jobbing for bedre luftkvalitet der det og skal sitte folk fra astma- og allergiforbundet, forteller Iversen.

Den saken presenteres onsdag. Om det blir noe av barnetaksten, får vi først vite onsdag. Skulle byrådet velge å droppe barnetakst, må saken opp i bystyret.

FORURENSNING: På dager med sterk forurensning må bergensere med luftveislidelser holde seg innendørs.
ARKIVFOTO: HELGE SUNDE