Det forteller Birgitte Ellefsen, leder for Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM). Kilden til tallene er det europeiske politisamarbeidet Europol.

— Europol hadde en aksjon mot rumenske, kriminelle nettverk. De fant frem til 1107 rumenske barn som gjennom disse nettverkene var sendt til ulike land i EU for å drive med tigging og kriminalitet. Etterforskningen dokumenterte at ett barn i løpet av et år kunne tjene inn 120.000-240.000 euro for bakmennene, forteller Ellefsen.

I norske kroner tilsvarer det mellom én og to millioner.

KOM-lederen sier barna som utnyttes i menneskehandel svært ofte er utsatt for omsorgssvikt i hjemmet.

— Dermed er de i en svært sårbar situasjon og lette å lokke med seg. Det er heller ikke uvanlig at familien til barna er med på utnyttelsen. For eksempel kan foreldre «lease ut» barnet sitt. Europol-aksjonen avdekket at potensiell salgspris for et barn er 20.000 euro, sier Ellefsen

20.000 euro tilsvarer om lag 170.000 norske kroner.

En annen, kjent rekrutteringsmetode er at bakmenn lurer unge personer inn i utnytting ved å inngå kjæresteforhold.

— Dette brukes spesielt overfor jenter. De blir forelsket og lar seg lokke med av sin nye «kjæreste» til et angivelig bedre liv et sted i utlandet.

Ifølge Ellefsen ser flere europeiske land nå på utnyttelse av mindreårige til tigging og tvangskriminalitet som en av de virkelig store utfordringene innen menneskehandel.

— Politi i blant annet England, Romania, Spania og Italia har hatt flere slike saker for retten. I Norge har vi som et av våre satsingsområder i år å identifisere flere menneskehandelofre knyttet til tvangsarbeid, tvangstjenester og tigging, sier Ellefsen.