Erstatningskravet ble sendt til Bergen tingrett tirsdag. Tommy Nysæther fra Bergen krever erstatning begrenset oppad til 150 000 kroner for uberettiget straffeforfølgelse og oppreisning for tort og svie.

— Stor belastning

— Saken har vært en stor belastning for Nysæther. Den uberettigede straffeforfølgelsen har ført til psykiske og fysiske problemer for ham, sier Nysæthers advokat, Aage Mjeldheim.

I to og et halvt år var Tommy Nysæther først siktet, så tiltalt, for å ha voldtatt en 12 år gammel jente. Nysæther nektet straffeskyld fra første dag.

I rettssaken mot ham kom det frem opplysninger som førte til at førstestatsadvokat Walter Wangberg la ned påstand om full frifinnelse.

Retten frifant Nysæther, og slaktet politiets etterforskning av saken. Da politiet og Wangberg etter frifinnelsen hadde en grundig gjennomgang av saken, var det bred enighet om at mange ting i etterforskningen burde vært gjort annerledes.

Sykmeldt

Tommy Nysæther har vært sykmeldt i lengre perioder på grunn av belastningene med saken. Han er fortsatt sykmeldt, og går til behandling hos psykolog, lege og fysioterapeut.

— Psykologen hans har stilt diagnosen post-traumatisk stressreaksjon, og sier at han kommer til å trenge behandling i flere år, sier Mjeldheim.

— Denne saken har slitt på meg i to og et halvt år. Overgrep mot barn er det verste man kan bli beskyldt for, og hele saken har vært en enorm påkjenning. Frifinnelsen hjalp, men jeg merker fortsatt ettervirkningene, sier Nysæther.

Erstatningskravet er sendt til Bergen tingrett, som skal uttale seg om saken før den sendes til førstestatsadvokat Walter Wangberg som på vegne av staten skal avgjøre om kravet godtas.

— Hvis de ikke godtar kravet må vi prosedere det i retten, sier Mjeldheim.