— Vil du leke med meg?

Vesle Kristina griper tillitsfullt etter fingeren til «tante» Maia Ormberg og blir stående og vente mens de voksne diskuterer fremtiden for barneparken hennes.

Nedleggingstrusselen opprører både de to som driver den og foreldre. Populære Grønnestølen barnepark må trolig vike for en ny barnehage. For tiden pågår reguleringsarbeid. Denne vinteren kan bli den siste.

- Et ypperlig tilbud

Torunn Grung har sitt femte barn i parken. Fordi hun ønsker det, ikke av mangel på barnehageplass.

— Jeg har ingenting imot barnehager, men jeg mener det blir feil hvis alle foreldre skal presses inn i det samme systemet, sier Torunn Grung. - Selv har jeg valgt å tilpasse jobbingen til barna mine så lenge de er små. For oss som er hjemme på dagtid er parken et ypperlig tilbud, et sted ungene får leke fritt i fire timer.

Ingrid Kristin Haveland har også sitt femte barn i Grønnestølen. Hun minner om at parken er et møtested for hele strøket.

Utenfor porten ligger akebakken og nedenfor den igjen fotballbanen. I skråningen bak gror skogen.

Alt dette blir berørt av planene om å bygge en ny fire avdelingers barnehage i Grønnestølen. Pluss at kjøring til og fra barnehagen skaper større press på de smale veiene rundt Minde skole.

Plass til parken?

Den påtenkte barnehagen vil ta levebrødet fra Mette Framholdt og Maia Ormberg. De to driver barneparken som selvstendige næringsdrivende og har gjort det i 10 år.

Driverne av parken ville helst fortsatt med det. Jobb i barnehage virker ikke som et fristende alternativ.

Hvis barnehagen tvinger seg frem, kan ikke deler av den da drives som en park? undrer Framholdt og Ormberg:

— Parken har vært på samme sted i 30 år og har alltid hatt ventelister. Vi mener dette tilbudet trengs, selv om barnehagetilbudet bygges ut, sier Mette Framholdt.

Hans-Carl Tveit, byråd for oppvekst, sier at byrådsavdelingen ser på muligheten for å få plass til både parken og barnehagen på kommunens tomt i Grønnestølen.

— Hvis det ikke lar seg gjøre, synes du da det er riktig å stenge en populær barnepark for å bygge barnehage?

— Ja, barnehagen må gå foran. Vi har 2000 barn på venteliste og problemer med å finne egnede arealer, særlig i sentrale strøk, sier Tveit og legger til:

— Parken må da akseptere en ny plassering. Vi skal ha et møte med barneparken i midten av neste måned og vil drøfte mulige løsninger da. sier Tveit.

GODE VENNINNER: Celina og Lotte er sammen fire timer hver eneste dag. Til sommeren kan det være slutt for populære Grønnestølen barnepark. FOTO: MARITA AAREKOL
KONGEN PÅ DISSEN: Hei, hvor høyt og fort det går når Henrik er konge på dissen. FOTO: MARITA ARREKOL