Solhjell mener en utvisningsrett for lærer kan være med på å styrke lærerens autoritet. I dag er det bare rektor som kan utvise en elev.

Barneombud Reidar Hjermann kaller forslaget «redselsfullt» og sier at bare rektorer bør ha denne myndigheten.

– Utvisning av elever er det mest alvorlige tiltaket en skole kan ty til. Og hvis det er så dramatisk på en skole at en elev ikke får lov å være der, skulle det bare mangle at ikke rektor engasjerer seg, sier Barneombudet til NRK.

– Konsekvent grensesetting og håndheving av ordensreglementet er viktig for å skape ro og orden i klasserommet og for å skape et læringsmiljø som fremmer trivsel og læring, sa kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell da forslaget ble sendt ut på høring i begynnelsen av juni.

Høringsfristen er 6. oktober i år.