Barneombudet mener flere aviser gikk langt over streken i sin dekning av drapet på Ingvild Myking i Åsane. Nå har barneombudet klaget Bergens Tidende, BA, Dagbladet og iBergen inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

En 34-åring ble i januar tiltalt for overlagt drap på kvinnen og for overgrep mot barn. Artiklene sto på trykk i de ulike avisene da tiltalen mot mannen ble kjent like over nyttår.

– Ikke omtenksomme

I Vær Varsom Plakaten er det presisert at media har et spesielt ansvar når barn omtales. Barneombudet mener at redaktørene her ikke har overholdt plikten de har til å presentere stoffet på en omtenksom måte.

«Medias håndtering bærer preg av mangel på respekt for barna og den opplevelsen barna har vært igjennom», skriver barneombud Reidar Hjermann i sitt brev til Pressens Faglige Utvalg.

Han mener det er fullt mulig å opplyse allmennheten tilstrekkelig uten at det går på bekostning av barna, slik han mener det her har gjort.

Avisene har blant annet langt på vei identifisert dem. Artiklene er også unødvendig detaljerte og grusomme i sin fremstilling, mener Hjermann.

– Har krav på informasjon

Sjefredaktør Einar Hålien i Bergens Tidende avviser at avisen har opptrådt spekulativt i denne saken. Han sier at avisen har en åpen og drøftende innfallsvinkel til klagen fra barneombudet.

– Dette var en usedvanlig grusom forbrytelse, men selv i slike vanskelige saker har offentligheten krav på informasjon. Det blir en avveining mellom behovet for informasjon og behovet for å ivareta den enkelte involverte. Dette er vanskelige avveininger, sier Hålien.

– Trenger leserne å få detaljert informasjon om forbrytelser der barn er involvert?

– Nei. Og vi spekulerer ikke i hvor langt vi kan gå i detaljrikdom. Vi vet også at leserne ikke ønsker slik informasjon.

Bønn til journalister

Beate Hamre er bistandsadvokat for de pårørende i saken. Advokaten sier at hun ba journalistene som ringte henne om ikke å gå i detaljer i sine beskrivelser av hendelsesforløpet.

– Noen respekterte dette, andre gjorde det ikke. Detaljene ble en tilleggsbelastning for de pårørende, sier Hamre.

16. april begynner straffesaken i Bergen tingrett.

– De pårørende har et innstendig ønske om at dekningen i media ikke vil bli preget av mye detaljer, sier advokaten.