I en SMS til BT skriver barne-, likestillings— og inkluderingsministeren at han ikke har fulgt debatten i aviser og nettaviser. Bakgrunnen er at han er på ferie i fjellet og ikke har tilgang til disse mediene. Han er likevel kjent med det som har skjedd.

Reiser fra fjellet

«Jeg har hatt løpende kontakt med departementet, og har bestemt meg for å dra ned fra fjellet i dag for å komme meg inn til Oslo og på jobb i morgen», skriver SV-statsråden. Statsråden skriver at han avbryter ferien for å kunne følge opp saken selv.

Lysbakken ønsker likevel å vente å med egne uttalelser i saken frem til han personlig har fått snakke med dem som er ansvarlige. Han ønsker også å ta en egen gjennomgang av saken før han uttaler seg.

Barnevernet hadde omsorgen

Ragnhild Embla Helsengreen (15) ble funnet død i en leilighet i Nordre Skogvei i Solheimsviken lørdag kveld. Barnevernet overtok omsorgen for jenten i fjor vår. Hun skal da ha blitt sendt til en akuttinstitusjon i Bergen. Siden ble hun flyttet flere ganger, før hun havnet på en institusjon nord for Bergen.

Det var denne institusjonen hun rømte fra sist fredag, dagen før hun ble funnet død.

Etter det BT får opplyst, oppsøkte jenten miljøer med god tilgang på rusmidler mens hun var borte fra institusjonene. Da skal hun ha ruset seg.

Det var det statlige barnevernet, Bufetat, som hadde den daglige omsorgen for henne. Selv om jenten har brukt rusmidler i lengre tid, og dette var kjent for barnevernet, greide de ikke å hindre henne i å oppsøke dette miljøet for å ruse seg.

BT har tidligere skrevet en rekke artikler om rusproblemer i barnevernet. Les serien her.