Det melder det svenske forbukerorganet Testfakta.

Miljøgiften finnes i alle overaller av denne typen. Innholdet av denne giften i klærne til de tre svenske produsentene er imidlertid mange ganger større enn det man har funnet i lignende klær fra andre produsenter. Giftinnholdet er også i strid med produsentenes egen miljøpolitikk, som sier at de ikke skal produsere klær med kjemikalier som utgjør en fare for kundene eller miljøet, påpeker Testfakta.

– Dette gjør oss veldig opprørt. Alle våre leverandører skriver under på at de ikke får bruke dette stoffet i produksjonen, og vi beklager at det likevel finnes i klærne, sier Sara Carlsson, som er pressetalskvinne i Lindex.

En forklaring på de høye verdiene av miljøgiften i barnedressene, kan være at de er framstilt i Kina, der det i motsetning til i EU ikke finnes regler som begrenser bruk av nonylfenol, melder Testfakta.

H&M har bedt kjedens egen kvalitetsavdeling undersøke saken.

– Vi har fått et første svar, og våre egne tester viser at innholdet av nonylfenol i den aktuelle overallen er under grenseverdien. Vi vil kontakte den aktuelle leverandøren for å undersake saken nærmere, sier pressetalskvinne Camilla Emilsson Falk i H&M.

Kapp-Ahl har ikke kommentert saken.