Til møtet mandag stiller han en interpellasjon til ordfører Herman Friele om erstatningsoppgjøret.

Dahle reagerer på at nivået på enkeltbeløpene som er blitt utbetalt er så lave. En oversikt viser at et flertall av barnehjemsofrene har fått utbetalt et beløp mellom 0 og 200 000 kroner.

Dette synes Dahle er for lite. Dessuten krever han at barnehjemsofrene skal få en klagemulighet.

— Jeg tror heller ikke det var bystyrets intensjon at nivået på erstatningsbeløpene skulle være så lavt da bystyret behandlet saken, sier Dahle til BT.