Det er klart etter at gruppelederne er enige om at bystyret må få en rapport om hvordan erstatningsutvalget har arbeidet med erstatningsoppgjøret for barnehjemsbarna.

Vil vurdere intensjonene

Gruppelederne ønsker å få vurdert om erstatningsoppgjøret er gjennomført etter de intensjonene som bystyret vedtok for oppgjøret.

Det er foreløpig ikke satt noen tidsfrist for når rapporten skal legges frem. Men erstatningsutvalget blir ikke endelig ferdig med arbeidet før etter sommerferien. Det er derfor ikke realistisk at rapporten kan nå bystyret før tidligst i oktober.

Det var i september 2003 at bystyret i Bergen vedtok å opprette en egen erstatningsordning for barnehjemsbarn som bodde på barnehjem i Bergen i 50-, 60— og 70-årene. Det var meningen at erstatningsoppgjøret og unnskyldningen som barnehjemsbarna fikk fra kommunen skulle sette endelig sluttstrek for barnehjemsoppgjøret i Bergen.

Men nå har Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti tatt initiativ til en ny debatt i bystyret.

Gruppelederne Anne Grethe Strøm-Erichsen (Ap) og Oddny Miljeteig (SV) ønsker å sikre seg at utvalget har fulgt intensjonen som bystyret satte da rammene for erstatningsutvalgets arbeid ble vedtatt.

Blant gruppeledere i bystyret er det enighet om at det ikke skal gå politikk i den vanskelige og svært følsomme saken.

Verdig punktum

Både Strøm-Erichsen, Miljeteig og Høyres byrådsleder Monica Mæland understreker overfor BT at det er viktig at bystyret får satt et verdig punktum for den vanskelige og følelsesladde saken

— En rapport med en påfølgende oppsummering vil bidra til dette, sier Mæland.

Da det ble kjent at flere enn halvparten av barnehjemsofrene som har fått saken behandlet i utvalget, har fått utbetalt beløp som er lavere enn 200.000 kroner, sa Strøm-Erichsen til BT at hun var bekymret.

Uro og bekymring

Også i SV har det vært uro og bekymring. Partiets gruppeleder har blant annet skrevet til de andre gruppelederne.

I brevet peker hun på at flere av barnehjemsbarna har sagt at de mener at det har vært lagt for stor vekt på juridiske vurderinger i erstatningsutmålingen.

— Når slik kritikk reises, mener SV det er ekstra viktig å slå fast hvordan saken skal sluttføres etter at erstatningsutvalget har avsluttet arbeidet, skriver Miljeteig i brevet.

— Jeg er glad for at bystyret nå får mulighet til å vurdere arbeidet opp mot intensjonene i det opprinnelige mandatet, sier Miljeteig. Hun legger til at det også må bety at bystyret må kunne åpne for en ny vurdering dersom konklusjonen blir at erstatningsutvalget ikke har fulgt intensjonene som bystyret satte.