I en pressemelding skriver de tre at saken ble utsatt etter «kommunens løfte om erstatning på samme nivå som i Morgensol-saken.»

De tre har gitt kommunen frist til 31. oktober med å komme med å inngå et forlik, men heter det i pressemeldingen: «Bergen kommune har henvist til den kommunale erstatningsordningen og tar tydeligvis ikke hensyn til søksmålet, som kun var hvilende.»

De tre mener at kommunen ved å trekke inn erstatningsordningen inn i selve saken som en del av et erstatningsoppgjør for de tre ikke lenger har grunn til å påberope seg foreldelse i saken.

Etter en rekke saker i Bergens Tidende og NRK og en granskningsrapport som avdekket omfattende overgrep mot barnehjemsbarn, har bystyret vedtatt en omfattende erstatningsordning.

Denne er å anse som en billighetserstatning for de mange barn som ble utsatt for overgrep på kommunale barnehjem i årene etter krigen.