• Vi trenger hjelp for å få det fulle og hele bildet av forholdene ved barnehjem i Bergen, sier Einar Drægebø, leder av granskningsutvalget.

I seks måneder har Granskningsutvalget for barnehjemsinstitusjoner i Bergen vært i arbeid. Utvalget har snakket med rundt 40 personer til nå, men er langt i fra i mål med sitt arbeid. Det kan gå nærmere ett år før Einar Drægebø og hans utvalg har en rapport klar.

Alle er velkommen

— Vi ønsker kontakt med alle som tror de kan bidra til å gi et helhetlig bilde av situasjonen ved barnehjem i Bergen fra 1952 til 1980, sier Drægebø.

Han og utvalgets heltidsansatte sekretær Arild Oma, understreker at de ikke bare er interessert i å snakke med tidligere barnehjemsbarn som har vonde opplevelser, men også med ansatte, og barnehjemsbarn som ikke mener å ha opplevd overgrep.

— Vi er opptatt av å gi et objektivt bilde av forholdene. Jo flere som oppsøker oss, desto bedre er det. Selv om det er noen som kanskje ikke husker så mye, klarer de ofte å formidle en opplevelse, sier Drægebø.

Granskningsutvalget ble på oppdrag fra kommunen, satt ned av fylkesmannen i Hordaland. Utvalgets jobb er på en best mulig måte å beskrive forholdene ved 11 barnehjem. Det er meget omfattende arbeid.

Flest fra Morgensol og Garnes

Representanter fra alle barnehjemmene har vært inne til samtale med to eller flere av utvalgets medlemmer. Men barnehjemsbarn fra Morgensol og Garnes er i flertall.

— En forklaring er at det er disse to barnehjemmene som har vært mest fremme i media, sier Arild Oma. Nå håper han flere fra andre barnehjem også tar kontakt.

Drægebø, som er tidligere politimester i Hordaland, er svært opptatt av systematikk og orden i granskingen. Blant annet får alle som vitner et detaljert referat fra samtalene og blir gitt mulighet til å korrigere innholdet.

Det er ikke utvalgets oppgave å vurdere skyld verken i forhold til erstatning eller straff. Men det er åpenbart at rapporten granskningsutvalget leverer blir et viktig dokument når kommunen skal vurdere krav om billighetserstatning, som byrådet i går åpnet for.

- Grundig og skikkelig

Drægebø vil overhodet ikke gi si noe som helst om hva som blir hans konklusjoner.

— Vurderingene kommer først i vår endelige rapport. Folk skal ikke oppleve oss som forutinntatt. Vi må ha en grundig og skikkelig gjennomgang av alt materiale før vi trekker noen konklusjoner, sier Drægebø.

Granskningsutvalget for barnevernsinstitusjoner i Bergen kan nåes på telefon 55 56 41 70.

ØNSKER KONTAKT: Einar Drægebø, granskningsleder (til v.) og sekretær Arild Oma ber alle som kan ha informasjon om barnehjem i Bergen fra 1952 til 1980 ta kontakt.
FOTO: FRED IVAR KLEMETSEN