— Jeg kommer ikke videre i livet dersom jeg gir meg nå, sier hun til Bergens Tidende.

Risberg krevde erstatning etter vanskjøtsel og omsorgssvikt på barnehjemmet Morgensol. Hun saksøkte også staten for brudd på menneskerettighetene. Men hun fikk ikke medhold på noen av punktene.

Et samlet storting vedtok for to år siden at foreldelse ikke skal gjelde i tilknytning til barnehjemssaken. Dommen fra Bergen tingrett slår fast at vedtaket likevel ikke er rettslig bindene.

Forundret over politikerne

— Dette forundrer meg veldig, sier hun.

Risberg har flere ganger prøvd å få stortingspolitikerne i tale for å få avklart hvilke intensjoner Stortinget hadde da det ble vedtatt at foreldelse ikke skal gjelde.

Risberg har skrevet brev til stortingspolitikerne i regjeringspartiene som komitébehandlet barnehjemssaken og familie- og likestillingsministeren. Hun har bedt om en forklaring, men har ikke fått svar.

-Var vedtaket bare et spill for galleriet? spør Risberg og legger til:

— Jeg synes tausheten deres i ettertid er svært vanskelig å forholde seg til. Vi er flere tusen barnehjemsbarn som trodde at vi endelig skulle få oppreisning for overgrepene vi ble utsatt for. Nå er vi igjen i tvil om Stortinget tok oss på alvor.

Risberg understreker at det også er viktig å få prøvet saken i forhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

— Det vil bekrefte at staten erkjenner at den var medansvarlig for overgrepene og vanskjøtselen som skjedde, sier hun.

Søkt fri rettshjelp

Staten har gitt beskjed om at Risberg også må dekke motpartens saksomkostninger i en ny rettsrunde. Derfor har hun søkt Fylkesmannen i Hordaland om fri rettshjelp.

— Jeg har flere familiemedlemmer som er økonomisk avhengig av meg. Fylkesmannens svar kan få avgjørende betydning for hvor langt jeg kan gå videre med saken i rettsapparatet.

GIR IKKE OPP: Tidligere barnehjemsbarn Ranveig Noren Risberg tapte på alle på punkt i Bergen tingrett i erstatningssaken mot staten. Nå anker hun til Gulating lagmannsrett.
Bergens Tidende