NAV har satt arbeidsgiverne bakerst i køen på grunn av hardt arbeidspress på andre områder.

Hilde Christensen, eier av Småstrilane barnehager på Sotra, har ventet mer enn et år på å få refundert sykelønnsutbetalinger. Firmaet har nå 675.000 kroner utestående i sykelønnsrefusjon hos NAV.

— Jeg venter på sykelønnsrefusjoner fra i alt ni lokale NAV-kontorer i Hordaland. Et utestående beløp er mer enn et år gammelt. Det dreier seg om en refusjon fra februar i fjor, sier Christensen.

**Les også:

Innrømmer svikt**

Frykter konkurs

Private Barnehagers landsforbund (PLB) bekrefter at Småstrilane barnehager ikke er den eneste barnehagen som sliter med å få utbetalt penger fra NAV.

PLB har medlemsbedrifter som frykter konkurs på grunn av forsinkelsene i NAV.

Turid Bardo, advokat i PBLs juridiske avdeling, mottar daglig henvendelser fra fortvilte barnehageeiere fra hele landet som sliter med likviditeten på grunn av manglende utbetalinger fra NAV.

Kraftkrevende

Småstrilane barnehager står ikke i fare for å gå konkurs eller redusere driften.

— Vi har god likviditet, men problemene i forhold til NAV begynner å slite kraftig både på oss og økonomien, sier Hilde Christensen.

De siste månedene har hun brukt mye av arbeidstiden på å få oversikt over beløp hun har utestående hos NAV.

— Det er ikke bare det at pengene ikke kommer inn - byråkratiet er nesten like ille. Det virker helt ugjennomtrengelig. Å få oversikt og svar er nesten helt umulig, og like håpløst er det å få svar på noe som helst. Jeg tror vi sender hver eneste søknad minst tre-fire ganger fordi NAV ikke kan finne igjen papirene. Ingen kan si noe om når pengene skal være på konto, sier hun.

Voksende problem

Hun har purret på kundetelefonen, og hun har forhørt seg hos NAV Hordaland.

— Det eneste svaret jeg har fått, er at jeg må henvende meg til de NAV-kontorene som mine ansatte tilhører. Det er tungvint, uoversiktlig og tar mye tid.

— Inntil i fjor, var ventetiden bare noen uker fra sykmelding ble sendt til vi hadde pengene på konto. Men i 2008 har refusjonene fra NAV blitt mer og mer tilfeldige og forsinket, forteller hun.

Christensen sier hun er helt avhengig av å følge med selv for å sikre at hun får tilbakebetalt alle refusjonene hun har krav på.

Hundretusener til gode

Advokat Turid Bardo i PBL bekrefter at det ikke er uvanlig at private barnehager har flere hundre tusen kroner utestående hos NAV.

— Vi fører ikke statistikk, men opplever problemet som så stort at vi tar dette veldig seriøst.

Ikke minst er det vanskelig på grunn av barnehagenes inntekts- og kostnadsstruktur. Rundt 80 prosent av utgiftene i barnehager er knyttet til lønn, forteller Turid Bardo.

Fra PBLs side har de foreløpig ikke tatt noen initiativer på nasjonalt nivå, men det vil komme, forteller Bardo.

— PBL dokumenterer nå en rekke forhold rundt disse problemene, og vil ta kontakt med de aktuelle departement for å få belyst saken, sier hun.

Bedrifter prioriteres ikke

  • Signalene fra NAV er at bedrifter ikke prioriteres. De skal prioritere den enkelte borger. Problemet er at barnehager er en spesiell næring hvor en del av inntekten, det kommunale tilskuddet, kommer etterskuddsvis i mange kommuner, sier Bardo.

— Når vi i tillegg vet at private barnehager kun har krav på 85 prosent av de offentlige tilskuddene som går til barn i kommunale barnehager, er en del private barnehager ekstra sårbare når NAV-penger uteblir, sier hun.