Midt i eit hav av idyll, samrøystes vedtak og val ved akklamasjon, delte i går årsmøtet i Hordaland Høgre seg på midten. Og det i ei av partiet kjernesaker.

Det var ein resolusjon om skulepolitikken som fekk fram eit skilje mellom ei «hard» og ei «mjuk» fløy i partiet.

Resolusjonen peika ut barnehagen som «barns første møte med utdanningsløpet», og la stor vekt på læring av tal og bokstavar.

Det skapte årsmøtets første engasjerte ordskifte.

— Eg er rett og slett usamd. Eg meiner barnehagen skal vere ein stad der barn kan leike og utfalde seg. Dei blir tidsnok vaksne, sa Svein Egenberg, som sit i fylkestinget og i arbeidsutvalet i Hordaland Høgre.

Andre sa dei fekk frysningar nedover ryggen, og såg for seg både mønsterplan og den, i Høgrekrinsar, forhatte einheitsskulen til Arbeidarpartiet tredd nedover barnehagane.

Stortingsrepresentant, og leiar i Bergen Høgre, Torbjørn Hansen rådde bergensdelegasjonen til å stemme for barnehageresolusjonen, men vart ikkje høyrd.

Mellom anna slutta finansbyråd Henning Warloe seg til «den mjuke fløyen», som med 54 mot 47 røyster fekk fjerna heile barnehagepunktet frå resolusjonen.