Ønsket er å markere motstand mot det foreslåtte bemanningskuttet i barnehagene.

— Vi regner med at mange barnehager vil velge å stenge når store deler av personalet går ut i streik, sier Nina Beate Jensen, leder for seksjon barnehage i Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet har medlemmer i 240 av byens 260 barnehager.

— I denne saken har vi foreldrene med oss, legger hun til. Den tillyste streiken er et samarbeid mellom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og KFO. Streiken markeres med et arrangement på Torgallmenningen klokken 15.

Neste mandag, 7. februar, skal bystyret behandle det omstridte kuttforslaget som innebærer at småbarnsavdelingene vil gå fra dagens ni barn og tre voksne til 14 barn og fire voksne.

— Vi mener den nye bemanningsnormen vil redusere kvaliteten for de minste barna betraktelig og bidra til forverrete vilkår for barnehagene, heter det i en pressemelding fra de tre forbundene.

I komité for oppvekst var det flertall for den nye bemanningsnormen. Frp stemte for byrådets forslag og begrunnet det økonomisk. Med full barnehagedekning vil det koste 40 millioner kroner i året å opprettholde dagens bemanning på småbarnsavdelingene.