I går kom daglig leder Arild M. Olsen i PBL til Bergen for å møte byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit (V). Temaet for møtet var kuttene som truer 550 barnehageplasser i Bergen.

— Muligheten for sivilt søksmål er helt klart til stede. Dette er forskjellsbehandling av barnehager i samme by, og konkurransevridende, mener Olsen. Interesseorganisasjonens advokatavdeling er i full sving med å vurdere saken.

Paragraf 7b i barnehageloven, om offentlig tilskudd til private barnehager, sier følgende:

«Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd.»

Bakgrunnen for tvisten er at Bergen kommune fra 1. august i fjor gikk med på et mangeårig krav fra de private barnehagene om et tilskudd på 8500 kroner per enhet, slik de offentlige barnehagene får. De private barnehagene gikk til gjengjeld med på å innordne seg kommunale krav om pensjonsordning, tarifflønn og samordnet opptak.

Men etter et halvt år med tilskudd, strøk det nye H-KrF-V-byrådet, i samarbeid med Frp, bevilgningen under budsjettforhandlingene i desember.

Begrunnelsen var at barnehagene har klart seg uten disse pengene i alle år. Store bedrifter som Statoil og Hydro er blant driverne av barnehagene, men også veldedige organisasjoner som Røde Kors og Betanien.

En forskjell nå er at barnehageforliket, som Stortinget samlet vedtok i juni i fjor, sier at makspris på en barnehageplass skal være 2750 kroner fra 1. mai i år.

— Disse barnehagene må bryte barnehageforliket hvis ikke Bergen kommune bevilger penger. Det er ikke gunstig, men ansvaret ligger i rådhuset, mener Olsen.

Styrer Synnøve Hysing-Dahl ved Betanien barnehage satte ned prisen til 2750 fra 1. august for å være flinkest i klassen, men måtte sette den opp igjen med 500 kroner fra 1. januar.

— Jeg er flau og ukomfortabel med å måtte sette opp prisen. Men vi går mot et stipulert underskudd på rundt 800.000 kroner i 2004 uten tilskuddet fra kommunen. Vi har ikke noe valg. Prisen hos oss blir neppe noe særlig under 3500 kroner, hvis vi skal kunne drive, sier hun.

Hysing-Dahl sier at det neste steget nå blir å få foreldrene til å innse alvoret i situasjonen. I samråd med organisasjonen vurderer hun å sende en ekstra giro til foreldrene, med det beløpet hun mener kommunen har ansvaret for. Da tror hun det blir aksjoner.