— Bydelsdirektøren har ikke noe annet valg enn å foreslå barnehagen nedlagt. Men det er feil hvis byråd Anne Gine Hestetun gir oss skylden for en nedlegging. To ganger tidligere har Bergenhus bydel innstilt på at kommunen skulle overta ansvaret for private barnehager. Bydelen har fått plent nei fra byrådssystemet, og har tatt det til etterretning i denne saken, sier bydelsleder Tore Lervik (Ap).

De 16 barna i Fjellveien har alt fått beskjed om at barnehagen blir lagt ned i august. Hva som skjer med de 57 plassene i Bergens Barneasyl er heller ikke avklart.

Stemples som simpel

Som vanlig handler krangelen om penger. Bydelene har ansvaret for driften av barnehagene, men budsjettrammene fra bystyret er knappe. I fjor gikk bydelen med 30 millioner kroner i underskudd.

— Vi har ikke penger til å dekke underskuddet i Fjellveien barnehage. Hvis byråd Anne Gine Hestetun mener noe med at hun vil kjempe mot nedlegging av enhver barnehageplass, må hun legge mer penger på bordet. Noe annet blir bare simpelt, tordner Lervik.

Rasende

I Bergenhus bydel er både politikere og administrasjon mektig irritert over at toppledelsen sier en ting utad men noe helt annet innad.

— De signalene vi har fått, både politisk og administrativt, er at alle barnehager skal klare seg på det samme aktivitetstilskuddet, sier oppvekstsjef i Bergenhus bydel Erik Hatlem.

Både Fjellveien barnehage og Bergens Barneasyl har de siste årene drevet med underskudd, som bydelen har dekket.

Oppvekstsjefen avviser at de har fått beskjed fra toppen om aktivt å forhindre enhver nedleggelse av barnehager i sentrum.

— Nei, det har vi ikke. Vi har ikke oppfattet det som en overordnet politikk, sier Hatlem.

Privat er best

Når bydelsstyret 16. april skal behandle skjebnen for Fjellveien barnehage blir det neppe flertall for at kommunen skal overta driften.

— Vi mener det må være riktigere gi de private barnehagene vilkår de kan leve med. Vi større tilhengere av at private driver barnehage, enn at det offentlige overtar flere og flere. Både Bergens Barneasyl og Fjellveien barnehage bør få ekstra tilskudd, fordi barnehagene drives i eldre og dyrere bygg, sier Henning Warloe (H).

Trist for ungene

— Det er helt ubegripelig at Fjellveien barnehage står i fare for å bli lagt ned, samtidig som Bergen trenger 1000 nye barnehageplasser, sier Bjørg Granberg Lund.

Hun har to barn i barnehagen. Peter på seks år begynner på skolen til høsten, mens Irmelin på tre år trenger plass i barnehage i tre år til.

— Det er tragisk også for de ansatte, som mister arbeidsplassen sin, sier Bjørg Granberg Lund.

Bergenhus bydel kan verken garantere ungene plass i andre barnehager, eller de ansatte ny jobb.

I BARNEHAGEKØ: Bjørg Granberg Lund må stille seg i den lange barnehagekøen dersom Fjellveien barnehage blir nedlagt. Irmelin (3) mister plassen, mens storebror Peter begynner på skolen.
Foto: Knut Strand