Meland kommune har oppdaget at syv millioner kroner er betalt for mye i tilskudd til private barnehager i kommunen.

Feilen ble gjort i 2008 og 2009. Tidlig på sommeren i år ble det klart at noe var feil, men først i dag ble millionsummen presentert for barnehagene.

— Jeg ble paff, sier styrer i Maurtua barnehage, Lill Merethe Kittang.

Hun var kalt inn til møte med kommunen i formiddag.

Mye penger

  • Vi visste vi hadde fått for mye penger, men ikke at det skulle være så voldsomt.

— Ja, de ble nok overrasket over størrelsen på beløpet, sier ordfører i Meland kommune, Nils Marton Aadland.

Han sier det er en stor sum for både den enkelte barnehage og for kommunen.

Det ble betalt 24,7 millioner kroner i tilskudd til ni barnehager de to årene. Nå vil han starte forhandlinger med barnehagene om å få syv av millionene tilbake.

Vil ha pengene

- Har kommunen lov til å kreve disse pengene tilbake?

— Vi har gjort en juridisk vurdering, men vi er ikke på det nivået nå. Vi vil rette opp mest mulig av feilen, men må finne ordninger som barnehagene kan leve med, sier ordføreren.

Barnehagestyrer Kittang vil ikke kommentere om barnehagen vil betale tilbake.

— Vi fikk mer penger enn forventet de to årene, men vi hadde ingen mulighet til å sjekke om noe var feil, sier hun.

Da hun henvendte seg til kommunen, fikk hun som svar at det var vanskelig å beregne utbetalingene.

Rådmann i flere tiår

I år er pengene kommet porsjonsvis en gang i måneden. I 2008 og 2009 kom det en svær sum på slutten av året, forteller hun.

Helge Thorsen har vært rådmann i Meland kommune i 35 år. Nå tar han ansvaret for feilutbetalingene og går av fra nyttår.

— Dette har vært et sjokk i hele organisasjonen sier assisterende rådmann Kari Anne Iversen.

Hun hadde sett for seg en kjekkere avslutning for rådmannen som nærmet seg pensjonsalderen.

— Vi synes ikke dette er kjekt.