Barnehager

Flåten barnehage

Nore Neset barnehage

Os barnehage

Søfteland barnehage

Nøtteliten Barnehage

Halhjem barnetun

Nore Øyane barnetun

Banktjørnhaugen barnehage

Hegglandsdalen barnehage

Hjelle familiebarnehage

Kuvågen barnehage

Søre Neset korttidsbarnehage

Søre Øyane naturbarnehage

Varhaug barnehage

Lysekloster barnetun

Savner du en barnehage i Os? Send en lenke og noen ord om barnehagen til lokal@bt.no

Blomsterplukking i Søre Øyane naturbarnehage.
ørjan deisz
Eksotisk elg på Halhjem barnetun.
helge sunde
Inneaktiviteter på Halhjem barnetun.
helge sunde