Dette skal skje innen 2005, sier barne— og familieminister Laila Dåvøy. Hun lover dessuten at regjeringen skal fjerne de enorme prisforskjellene på barnehageplass.

Bergens Tidende kunne onsdag fortelle om John Reidar Nilsen som i private Pandus Barnehage i Bergen betaler 50.000 kroner mer pr. år for to barn enn foreldre gjør for tilsvarende tilbud i kommunal barnehage i Eidfjord.

Kommunale får mest

— Det må bli store prisforskjeller mellom private og kommunale barnehager så lenge de kommunale mottar mye mer i støtte enn de private, sier Dåvøy.

En undersøkelse Barne- og familiedepartementet har gjort viser at kommunene bruker tre milliarder på barnehager i året. Bare 300 millioner går til private barnehager.

— Da sier det seg selv at de private må ha høyere foreldrebetaling.

Allerede til neste år skal departementet ha på plass et nytt tilskuddssystem for barnehagene. Da skal det statlige og kommunale tilskuddet samordnes.

Tanken er at private og kommunale barnehager likestilles. Dåvøy vil ikke si noe om hvordan systemet skal utformes. Dette arbeides det med i disse dager.

Prisen skal ned

— Intensjonene er å minske prisforskjellene og få foreldrebetalingen betydelig ned i alle barnehager. Private og kommunale barnehager må stilles likt. Vi ønsker konkurranse mellom private og kommunale barnehager, sier barne- og familieministeren.

1. august i år blir det statlige tilskuddet for store barn økt fra 24.250 kroner til 26.800 kroner, for små barn fra 47.770 kroner til 52.790 kroner.

Forrige gang tilskuddet økte med ti prosent unnlot syv kommuner i Hordaland å redusere barnehagesatsene. De fleste private barnehagene reduserte heller ikke satsene.

— Vi synes det er synd. Vi har dessverre ikke virkemidler til å pålegge barnehagene å redusere satsene. Nå kan vi bare anbefale alle kommuner og private eiere å bruke tilskuddet til å redusere satsene. Fra 2003 vil vi sikre oss at pengene kommer barnefamiliene til gode, sier Dåvøy.

BETALINGEN SKAL REDUSERES: - Våre intensjoner er å minske prisforskjellene og få foreldrebetalingen betydelig ned i alle barnehager, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.
Foto: Eirik Brekke