MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bt.no

Uheldige barn kan risikere å aldri vinne i det store barnehagelotteriet. At et barn har søsken i en barnehage eller har ventet på barnehageplass i flere år skal ikke øke barnets sjanse for barnehageplass.

Regler for massene — Hvem er det viktigst å ivareta? Massene eller de som allerede har vært så heldig å få et barn inn i barnehage, spør byråd Anne Gine Hestetun.

Hun vil at alle barn i Bergen uten barnehageplass skal stille likt hvert år.

Bare barn av enslige forsørgere, fremmedspråklige og barn med særlige behov slipper å delta i lotteriet.

— Loddtrekning er det mest rettferdige prinsippet, sier Hestetun.

Får ikke støtte Bystyret har vedtatt at private barnehager i Bergen skal behandles likt og få større kommunalt tilskudd. For å få tilskuddet må barnehagene innordne seg et felles opptakssystem.

Flere private barnehager har egne opptaksregler. Menighetsbarnehager prioriterer for eksempel barn i egen menighet. Mens organisasjonsbarnehager prioriterer medlemmers barn. Slike vedtekter må nå legges til sides. Hvis ikke risikerer de private barnehagene ikke å få støtte.

- Håpløst system - Jeg mener den enkelte barnehagestyrer må ha mulighet til å sette sammen en barnegruppe som fungerer godt sammen. Styrere må ha en viss innflytelse, sier Høyres Henning Warloe. Han karakteriserer forslaget om å la loddtrekning avgjøre hvem som får barnehageplass som hårreisende.

— De fleste private barnehagene er negative til en slik ordning, men de blir overhodet ikke hørt. Byrådet opptrer veldig arrogant når en ikke tar hensyn til dem som kjenner hverdagen i barnehagen best, sier Warloe.

Han håper å få med seg den såkalte barnehagealliansen, Høyre, Frp, KrF og Venstre for å stoppe det store barnehagelotteriet.

Tøff start Byråd Anne Gine Hestetun overtok barnehagesektoren etter Geir Kjell Andersland for knapt en uke siden. Å lose de nye opptaksreglene gjennom i bystyret blir hennes første store utfordring som «barneminister».

For byrådet kan saken fort bli en prestisje sak. Det er ikke lenge siden hele barnehageplanen ble torpedert både av foreldre, barnehageansatte og bystyrepolitikere.

— Den viktigste jobben er å få bygget flere barnehager, slik at alle får plass, sier Anne Gine Hestetun. Fakta /barnehagemangelen

  • Bergen mangler 1500 barnehageplasser før alle som ønsker det har plass.
  • Full barnehagedekning betyr at 78 prosent av ungene har barnehageplass. Dagens dekningsgrad er på 57 prosent.
  • Byrådet foreslår at største delen av barnehageplassene skal tildeles etter loddtrekning. Barn som selv har særlige behov, fysiske eller psykiske, eller der foreldrene har slike behov får fortrinnsrett. Det samme gjør fremmedspråklige barn og barn med enslige forsørgere.
  • De «frie» barnehageplassene skal tildeles etter loddtrekning der barn er delt inn i grupper etter kjønn, alder og ønsket oppholdstid.
  • Bystyrets komité for kultur, idrett og oppvekst skal behandle forslaget om felles opptaksregler på et møte førstkommende torsdag.
URIMELIG: - Det er helt urimelig å forvente at ideelle organisasjoner skal drive barnehage for hele Bergen kommune, uten at medlemmene har glede av det, sier styrer Bjørg Wiers i Godvik barnehage. Foto: Knut Strand