Alle som bor i Fana, Ytrebygda, Laksevåg, Fyllingsdalen og Åsane fått tilbud om barnehageplass i egen bydel. I tillegg har alle barn over tre år som bor i Bergenhus bydel fått tilbud om barnehageplass.

I bydelene Arna, Bergenhus og Årstad bor det 233 barn som har fått tilbud om plass i en annen bydel enn den de har søkt plass i.

— Fattig trøst

— Vi er glade for at vi er på rett vei med å gi flere og flere søkere et tilbud om plass i den bydelen der familien bor eller jobber. At vi er stadig nærmere vårt eget mål er likevel en fattig trøst for de foreldrene som får plass i en annen bydel og barnehage enn de har søkt, sier byråd for barnehage og skole Harald Victor Hove i en pressmelding fra Bergen kommune.

Alt håp er ikke ute for dem som ikke har fått ønskene sine oppfylt.

Kontinuerlig opptak

— I år har vi flere ledige plasser etter at alle tilbudene i hovedopptaket er gått ut. Vi håper derfor at flere av dem som ikke har fått innfridd et av barnehageønskene sine vil kunne få det løpet av sommeren, sier byråden i pressemeldingen.

I slutten av august vil kommunen ha en bedre oversikt over hvor mange som har takket ja til barnehageplass i den bydelen de bor.