Alle barn mellom ett og fem år som søkte om plass i barnehage i Bergen i år, har fått plass. Disse har lovfestet rett til plass, og det er andre året på rad at Bergen kommune kan tilby alle en barnehageplass.

— Vi har nådd nok en milepæl i den storstilte barnehageutbyggingen, og vi er svært glade for at alle som har lovfestet rett til barnehageplass får et tilbud, sier byråd for barnehage og skole Filip Rygg.

De minste må vente Rundt 3000 plasser blir ifølge kommunen ledige til august 2010. Da søknadsfristen for hovedopptaket gikk ut 1. mars, var det 2622 søkere med lovfestet rett til plass.

I tillegg ønsker 103 barn plass innen utgangen av 2010. Alle disse får tilbud om plass i en av byens barnehager.

Det er også 407 søkere som fyller ett år i løpet av 2010 og som ikke har rett til barnehageplass etter loven. Mange av disse vil trolig også få tilbud om plass.

Mange må reise

Ikke alle har fått plass i den bydelen de ønsket, og det er store forskjeller mellom bydelene. I Fana, Ytrebygda og Åsane bydeler er det flere barnehageplasser enn det er behov for.

I Bergenhus, Laksevåg og Årstad bydeler er det fortsatt flere som ønsker plass enn det er plasser tilgjengelig. I Arna og Fyllingsdalen bydeler ser det ut til at alle som ønsker det får plass.

I dag fungerer systemet slik at man kun har rett på en plass i Bergen kommune. Søker du om plass i Bergenhus, kan du med andre ord risikere å få plass i Ytrebygda. Til neste år ønsker byråden å endre dette.

Foreldrene skal få velge - Vi har et mål om at foreldre skal få mulighet til å velge barnehageplass til sine barn i den bydelen de ønsker og i sitt nærmiljø. Målet er å kunne tilby barna plass i den bydelen de ønsker ved hovedopptaket i 2011, sier Filip Rygg.

— Derfor har vi startet opp arbeid med en barnehagestruktursak hvor vi analyserer det enkelte barnehageområde/bydel i forhold til søkertall, barnetallsutvikling, behov for nye barnehageplasser og ser dette opp mot hvor søkerne ønsker plass, sier Rygg.

— For å sikre at det opprettes nye plasser i de områdene behovet er størst vil kommunen ta større styring med regulering og kjøp av tomter til barnehageformål, sier Rygg.

Kommunen har lagt frem planer for 416 nye barnehageplasser i løpet av 2010.

Oversikten under viser antall barnehageplasser i de forskjellige bydelene per 01.03.2010. Den viser også behovet for barnehageplasser innen 31.08.2010. Se også fullstendig oversikt i Excel-format.

Bydeler Barn i barnehage Behov Differanse
Arna 591 579 12
Bergenhus 1254 1361 -107
Fana 3296 3091 205
Fyllingsdalen 1602 1540 62
Laksevåg 1891 1893 -2
Ytrebygda 1496 1368 128
Årstad 2000 2109 -109
Åsane 2499 2288 211
Bergen 14.629 14.229 400

Hva mener du om barnehagetilbudet i Bergen? Si din mening her.