Det slås Sivilombudsmannen fast i en avgjørelse 4. mars i år. Kommunens praksis har vært ulovlig siden 1993, og Sivilombudsmannen ber kommunen endre praksis.

Fikk klage før

Tidligere hadde alle søkere som fikk avslag anledning til å klage, men i 1993 endret kommunen opptakspraksis. I stedet for et fast årlig opptak, ble det innført rullerende opptak. Det betyr at opptaket skjer gjennom hele året.

Slik kommunen ser det, gjøres det ikke noe enkeltvedtak overfor søkerne som søker om barnehageplass og ikke tildeles slik plass. Søkeren står nemlig på søkerlisten og søknaden er fortsatt aktiv. Det er kun når plass tildeles at det fattes enkeltvedtak som det kan klages over, slik kommunen ser det.

Trenger ikke klage

Med dagens ordning er det bare de som tildeles plass som har anledning til å klage. Det synes ikke Sivilombudsmannen er særlig betryggende:

«...jeg vil likevel peke på at det er av betydning at en søker får underretning og mulighet til å ivareta sine interesser nettopp når vedkommende ikke får tildelt plass som det er søkt om. Det er trolig mindre viktig for en søker som får tildelt plass at vedkommende da får informasjon og mulighet til å klage på vedtaket,…»

Det var Asle Holthe som klaget den manglende klageadgangen inn for Sivilombudsmannen.

— Det er en viktig sak for de mange tusen som ikke får kommunale barnehageplass. Det viktige nå er at kommunen går ut og bekrefter at de får orden på klageadgangen.

Endret praksis

Holthe finner det underlig at kommunen endret sin praksis i 1993.

— Hvordan kunne bystyret gjøre vedtaket i 1993 som helt klart har krenket tusenvis av bergenseres lovmessige rettigheter?

— Blir det ikke vanskelig for kommunen dersom de hver gang noen tas opp i barnehage skal sende brev til alle de som ikke får plassen og opplyse om klageretten?

— Det blir det selvsagt, men da får de gå over til den gamle praksisen med et fast opptak i året. Eller så får de operere med ventelister. Uansett må du ha rett til å klage.