Utdanningsforbundet har undersøkt hvordan 22 kommunale barnehager har løst kravet fra bystyret om å spare inn to prosent av årsbudsjettet. Her er Utdanningsforbundets beskrivelse av situasjonen:

Ni av 22 barnehager har tatt inn flere barn. 10 av 22 barnehager har latt være å ansatte folk i ledige faste stillinger. Da blir det bare to i stedet for tre voksne på en avdeling med 18,5 barn.

Flere barnehager har sluttet å ta inn vikar og bruker støttepedagoger som ordinær bemanning. Det rammer barn med spesielle behov.

— Skremmende

— Jeg synes det er skremmende at det går an å kutte den vedtatte bemanningen med et pennestrøk, sier Nina Beate Jensen, som er leder for seksjon barnehage i Utdanningsforbundet.

Kommunalråd Ragnhild Hedemann (SV) varsler at hun vil ta opp saken med byrådet.

— Det som nå skjer bryter med den kvaliteten som bystyret har fastsatt for barnehagene. Å holde på bemanningen var noe av kjernen i barnehageforliket, sier Hedemann til Bergens Tidende.

Torsdag vil hun ta opp barnehagekuttene i komité for oppvekstkomiteen, som hun leder.

Uten vikarer

I Løvåsen barnehage har kutt-kravet ført til at barnehagen en dag i uken reduserer bemanningen på en avdeling. Alle driftsmidler er strøket og to ubrukte halvdagsplasser fylt opp med heldagsbarn. Nå vurderer barnehagen å omgjøre alle halvdagsplassene til heldagsplasser neste år, forteller styrer Anne Carlsen. Hun karakteriserer situasjon som veldig dramatisk.

Styrer Gerda Burgaard Bøe i Gullstølbotn barnehage har bestemt at barnehagen i høst må klare seg uten vikarer. Hvis noen blir syk, går det 16 dager til det blir hentet inn vikar.

I tillegg har barnehagen tatt inn to barn ekstra.

— Det som er ekstra bekymringsfullt er at situasjonen ikke ser ut til å bli bedre neste år, sier styreren.