I november regner prosjektleder Viviann Sandvik i helsevernetaten i Bergen kommune med at det er fritt for gift i alle kantstokker, jord og sand på og rundt lekeplassene i Bergens barnehager.

Denne uken er et arbeidslag i gang med å skifte kantstokker og rense opp i sandkassene i Midtunheia familiebarnehage.

— De impregnerte kantstokkene er skiftet ut med furustokker. I tillegg er jorden skiftet i en radius på 30 cm ved siden av og under selve sandkassen, forklarer Ronny Bjorøy. Han og kollega Eirik Aarvik tok i går siste finpuss på sandkassen.

Når ungene er tilbake i barnehagen over ferien, vil sandkassen og området rundt sklien være fri for miljøgifter.

Koster 20 mill.

Alt i alt skal jord og kantstokker i rundt 150 av Bergens 265 barnehager skiftes ut. Når hele jobben er unnagjort, vil Bergen kommune ha brukt ca. 20 millioner kroner på å rense opp. Staten spytter inn knapt en tredel. Resten av regningen tar kommunen selv.

Oppryddingen kom i stand etter initiativ fra Miljøverndepartementet. Kartlegging og tiltak er gjennomført i barnehagene i de største byene i landet. På sikt er planen å vurdere lignende kartlegging og opprydding også av kommunale lekeplasser. Men foreløpig er ingenting gjort med disse.

Rydder

Klima- og forurensingsdirektoratet, (KLIF) har ansvaret for gjennomføring av prosjektet. Men på grunn av ferieavvikling var det ingen i direktoratet som kunne kommentere saken til BT i går.

Det var i fjor at helsevernetaten tok fatt på ryddejobben i barnehagene i Bergen. Det skjedde etter undersøkelser av alle barnehagene og de største familiebarnehagene.

Arbeidsfolkene har gått systematisk til verks og tatt bydel for bydel. Nå står ni barnehager i Fana og 19 barnehager i Ytrebygda igjen.

— Etter planen skulle vi være ferdige til 1. oktober. Men snøen og kulden i vinter forsinket oss. Vi måtte faktisk legge «arbeidet på is» i flere måneder, forteller Sandvik.

Skal være giftfrie

Når ryddejobben er unnagjort, må de ansvarlige for barnehagedriften selv sørge for at barnehagene forblir giftfrie i fremtiden.

Sandvik forteller at leverandørene må dokumenterer at jorden og standen de leverer barnehagene er giftfrie.

Fremdeles er det mange barnehager som har lekeapparater, benker og terrasser som er laget av trykkimpregnerte materialer. Disse skal skiftes ut etter hvert.

— I mellomtiden må det oljebeises annethvert år for å hindre at gift lekker ut i jorden, forteller Sandvik.