Flagget var heist til topps. Barn, elever og voksne samlet seg ved scenen foran den store uteplassen da oppveksttunet ble offisielt åpnet i går.

Denne gangen klippet ikke byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit, over snoren. I stedet bandt han to røde sløyfer i hverandre for å markere at barnehagebarn og elever hører sammen.

— God modell for Bergen

Tunet består av det som før het Sælen skole, Løvåsen barnehage og Storhammeren barnehage. Sammen med skolefritidsordningen har barnehagene fått plass ved skolen.

— Før var det særlig i mindre bygder det ble opprettet oppveksttun. Der barnehage og skole ble etablert i små skoler for å berge skolen. Når barnetallet går ned i deler av Bergen, egner modellen seg også for oss, sier Hans-Carl Tveit.

Noen av barna lurte på om de skulle feire at Brann hadde sikret seg gull, da de ble kalt sammen rundt flagget på uteplassen. Men snart forsto de sammenhengen. Nå rakte de hverandre hendene og sang så høyt de kunne om hvor kjedelig det er å stå alene. Kanskje vekket de en og annen syvsover i en av blokkene på andre siden av gaten.

Protesterte

Opprinnelig var tanken at oppveksttunet skulle kalles barnetun, men da protesterte elevrådet ved Sælen skole.

— Det er veldig bra at vi blir hørt og får være med å bestemme litt, sier elevrådsleder Kristian Brundtland.

Han trives utmerket med ledervervet og synes han lærer noe om demokrati i praksis. Selv skryter han av skolen, mener han lærer mye og karakteriserer lærerne som gode.

— Jeg tror barnehagene og skolen vil berike miljøet. Trivsel og trygghet for alle er vårt mål. Nå er vår utfordring å utvikle oppveksttunet slik at alle opplever det i praksis, sier rektor Jan Eide.

Hans-Carl Tveit tror samarbeidet mellom skolen og barnehagen kan legge grunnlaget for å utvikle en ny pedagogikk. Et felles oppveksttun skaper stabilitet i barnas hverdag. Overgangen mellom barnehagen og skolen blir lettere. Dessuten gjør det noe med store elever og ha de minste barna rundt seg.

— Ledige rom ved Sælen skole var årsaken til at vi begynte å tenke på et felles oppveksttun. Planleggingen og arbeidet med å få det til har tatt to år, opplyser Hans-Carl Tveit.

Ny jobb

Han peker på at barnehagen i dag er en del av en helhetlig tenkning omkring barns utvikling. Læringen begynner i barnehagen. Det neste oppveksttunet planlegges på Hop. Her skal en barnehage samlokaliseres med Hop ungdomsskole.

Hans-Carl Tveit går selv av som byråd for oppvekst om en uke. Han går nå inn i stillingen som kommunalråd og blir nestleder i komité for kultur, næring og idrett.

— Kommunen blir ikke kvitt meg så lett. Jeg gleder meg til å gjøre en innsats på en nytt felt, sier Hans-Carl Tveit.

Deisz, Ørjan